-
Kurs på bachelornivå

Innføring i bedriftsøkonomi og finans

Dette kurset gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å forstå, analysere og kommunisere økonomiske beslutninger i bedrifter.

Hvorfor Innføring i bedriftsøkonomi og finans?

God økonomistyring er en av de viktigste oppgavene til en leder. Gjennom dette kurset vil du få en bedriftsøkonomisk forståelse for ulike regnskapsbegreper og viktige styringsverktøy. Du vil også løse en rekke praktiske problemstillinger som du til daglig kan møte i lederrollen.

Du vil lære å anvende viktige verktøy og teknikker som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger. Etter endt kurs skal du kunne engasjere deg i bedriftsøkonomiske diskusjoner, ta informerte beslutninger og formidle resultater på en god måte. 

Emneoversikt

  • Regnskap og budsjettering: Finansregnskapets hovedrapporter og grunnleggende registreringsteknikker, budsjettering og økonomistyring.
  • Kostnads- og inntektsanalyse: Kostnadsteori, inntektsteori, markedsanalyse, kalkyler og avviksanalyse for kostnader og inntekter. Du vil lære å utføre nullpunktsanalyser og takle kortsiktige økonomiske beslutninger.
  • Investering og finansiering: Analyse av lønnsomheten til investeringsprosjekter og kostnadene ved ulike finansieringsalternativer.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som ønsker å forstå og bidra til økonomiske diskusjoner i en bedrift, uavhengig av tidligere økonomikunnskaper. Enten du er en ny leder, jobber tett med beslutningstakere, eller bare ønsker å styrke din økonomiske forståelse,

Praktisk informasjon

Grunnutdanning i ledelse

Kurset Innføring i bedriftsøkonomi og finans kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse - en kurspakke med prisfordel som gir deg bred og grunnleggende kompetanse til å fungere godt i en lederrolle. Les mer her!

Timeplan

Gjennomføring vår 2025

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.