-
Bachelornivå

Årsenhet i ledelse

Grunnutdanning i ledelse, sammen med et selvvalgt bachelorprogram, gir deg en solid lederkompetanse.

Det legges spesielt vekt på å kombinere teori, erfaring og praktisk læring. Bachelorprogrammene går over ett år på deltid og gir 30 studiepoeng. Her får du faglig fordypning og kan velge mellom programmer med ulik tilnærming til ledelsesfaget. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover praktisk arbeidserfaring.

Modell av oppbygning

Hvem passer det for?

Årsenhet i ledelse passer for alle som er eller har ambisjoner om å bli leder, og som ønsker faglig løft innen moderne ledelse. Det er fordel å inneha noen års arbeidserfaring. På samlingene får du mulighet til å knytte personlige kontakter og utveksle erfaringer med motiverte medstudenter fra privat og offentlig sektor.

Slik søker du

Du søker på Grunnutdanning i ledelse, og deretter et valgfritt bachelorprogram, eller omvendt. Det er summen av disse to delene som utgjør årsenheten i ledelse.