-
Bachelornivå

Årsenhet i ledelse

Grunnutdanning i ledelse, sammen med en selvvalgt fordypning, gir deg en solid lederkompetanse.

I åresenheten i ledelse legges spesielt vekt på å kombinere teori, erfaring og praktisk læring. Både Grunnutdanning i ledelse og fordypningene går over ett år på deltid og gir 30 studiepoeng hver.

Grunnutdanning i ledelse gir deg grunnleggende teorier, modeller og verktøy innen ledelse, økonomi og markedsføring, og fordypningen gir deg mulighet til å gå i dybden på et valgfritt fagområde. Til sammen gir dette deg en årsenhet, som også er mulig å bygge videre på i en Bachlor of Management-grad. 

Fordypninger

Fordypningene passer for deg som vil gå i dybden innen et utvalgt fagområde. Det legges spesiell vekt på å kombinere teori, erfaring og praktisk læring. De fleste fordypningene er samlingsbaserte i kombinasjon med nettundervisning, men det er også fordypninger som er rent nettbaserte. 

Her ser du alle forypningene:

Hvem passer det for?

Årsenhet i ledelse passer for alle som er eller har ambisjoner om å bli leder, og som ønsker faglig løft innen moderne ledelse. Det er en fordel å inneha noen års arbeidserfaring. Det passer også for deg som ønsker å bygge videre på årsenheten og oppnå en grad i Bachelor of Management.

Slik søker du

Du søker på Grunnutdanning i ledelse, og deretter en valgfri fordypning. Det er summen av disse to delene som utgjør årsenheten i ledelse.