-
Kurs bachelornivå

Samfunnsøkonomi I

Avslør økonomiens hemmeligheter med Samfunnsøkonomi I og oppdag økonomiske krefter som former markeder og samfunn.

Hvorfor Samfunnsøkonomi I?

Samfunnsøkonomi I gir deg begreper og modeller for å forstå både globale og regionale utfordringer og muligheter som næringslivet og samfunnet som helhet står overfor. Vi studerer hvordan individer og bedrifter tar økonomiske valg, og hvordan slike valg påvirker markeder og fordeling av samfunnets knappe ressurser. Både norsk og internasjonal økonomi har opplevd store konjunktursvingninger, og vil gjøre det også i fremtiden. Kurset introduserer modeller for å forstå slike svingninger i økonomien. Det vil si svingninger i produksjon og sysselsetting, konsum og investeringer.

Kurset bygger på CORE ECON, som er et stort internasjonalt nettverk av forskere og forelesere med en visjon om at kunnskap om samfunnsøkonomien kan bidra til en mer rettferdig, bærekraftig og demokratisk verden.

Emneoversikt

  • Samfunnsøkonomi: Sentrale temaer, problemstillinger og teorier innen økonomifaget slik som inntekstulikhet, kapitalismens utvikling, og bærekraft. 
  • Teknologi og vekst: Økonomiske modeller anvendes for å belyse betydningen av priser, kostnader, profitt og økonomiske insentiver for utviklingen av den industrielle revolusjonen. 
  • Knapphet og økonomiske valg: Hvordan individer, husholdninger og bedrifter foretar sine økonomiske valg. 
  • Bedriften: Bedriftens rolle i markedsøkonomien og sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til transaksjoner, styring, eierskap og kontroll i bedrifter.
  • Markedslikevekten: Hvordan priser, omsetningsvolum kan påvirkes av tilbud og etterspørsel, samt hvordan samfunnsøkonomisk overskudd fordeles.
  • Arbeidsmarkedet: Sysselsetting og lønnsnivå innenfor ulike bransjer og hvordan lønnsforhandlingene gjennomføres i Norge. 
  • Konjunkturer og økonomisk vekst: Nasjonalproduktbegrepet og sentrale makroøkonomiske størrelser, samt hva som skaper konjunktursvingninger. 
  • Teknologiske fremskritt: Betydningen av teknologiske fremskritt, institusjoner og politikk for økonomiske vekst. 

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.