Bachelorstudier

Markeds­førings­ledelse

Hvorfor velger vi ett produkt framfor et annet? Hvorfor lykkes noen bedrifter og andre ikke? Og hvordan påvirker den digitale verdenen disse prosessene? Svarene får du ved å studere markedsføringsledelse på BI.

Hva lærer du?

Markedsførerens rolle blir mer og mer kompleks, og behovet for god datainnsikt og effektive strategier er viktigere enn noensinne. Digitale forbrukere er mindre lojale, har mer kunnskap og krever både kvalitet og effektivitet.

Små bedrifter med stor digital forståelse kan plutselig true gamle kjemper. Det har aldri vært viktigere å treffe rett målgruppe, med rett budskap, i rett kanal. Det har aldri vært mer spennende å være markedsfører.

Ønsker du å jobbe med markedsføring, må du ha kompetanse og ferdigheter innenfor mange ulike fagfelt:

 • Psykologi. For å vite hva forbrukere velger, må du forstå hvordan de tenker. Denne innsikten hjelper bedrifter ta riktige valg.
 • Forretningsutvikling. Utvikling av lønnsomme varer og tjenester er avgjørende for at bedrifter skal overleve og vokse.
 • Strategi. Du vil lære å sette langsiktige mål, og hvilke steg man må ta for å oppnå dem.
 • Økonomi. For å kunne drive suksessfull markedsføring, må du kunne de grunnleggende prinsippene for å drive en bedrift.

Studiet er en spennende kombinasjon av teori og praksis, og gir deg muligheten til å teste ferdighetene dine gjennom konkrete cases i samarbeid med næringslivet.

Nettbasert gjennomføring

Studiet kan gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier. I Stavanger og Trondheim tilbys deltidsgjennomføring på dagtid.

Studiet er på tre trinn, og hvert trinn gir 60 studiepoeng, og gjennomføres over to år (fire semestre) i stedet for ett år (to semestre). Du kan ta hvert trinn separat uten å binde deg til hele studiet. 

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Muligheter i studietiden

Du har mange muligheter som student på markedsføringsledelse. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling i et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift.

Eller så kan du velge å gå dypere i fagene du er interessert i, enten med en fordypning eller med en bred rekke valgkurs.

Du har også mulighet til å ta bachelorgraden ved siden av jobb, eller studere på nett. Gjennomføringen av studieløpet er forskjellig for heltids- og deltidsstudenter og noen av tilbudene som utveksling og Internship er forbeholdt heltidsstudentene.

Hva kan du bli?

Alle bedrifter har behov for dyktige kandidater som kan forstå markedet og bidra til at bedriften utvikler gode varer og tjenester.

Markedsføringsmiljøet ved BI er regnet som faglig ledende i landet, og står bak mye spennende forskning. Det gjør at en markedsfører fra BI er høyst ettertraktet i næringslivet.

Du vil ha mulighet til å jobbe innen mange spennende felter, for eksempel:

 • Produktutvikling. Alt fra store nye konsepter, som iPhone, ned til de små detaljene, slik som lyden fra døren til en BMW,  handler om å lage akkurat det riktige produktet.
 • Salg. Ingen bedrifter kan overleve uten salg. Din kunnskap kan hjelpe bedrifter til å ta nye markedsandeler.
 • Markedsanalyse. Ved å analysere potensielle kunder og markeder kan du vite nøyaktig hvordan man skal selge bedriftens produkter. Dette er en høyst etterspurt evne.
 • Markedskommunikasjon. Er du mer interessert i den kreative siden av markedsføring? Du vil også kunne jobbe med å utvikle og styre en bedrifts markeds- og reklamekampanjer.

Studiet gir deg også et godt grunnlag for etter hvert å kvalifisere deg til mer overordnede lederoppgaver.


Kaja Skovborg-Hansen Daglig leder Vippa AS Serverer matentreprenører muligheter

Hva kan du studere videre?

Mange velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studie for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Spesielt er Master i strategisk markedsføringsledelse ved BI et populært valg for markedsføringsstudenter.

Mange av våre markedsføringsstudenter går også videre til en master ved et utenlandsk universitet. En bachelorgrad fra BI er internasjonal anerkjent og kvalifiserer til opptak på ledende handelshøyskoler over hele verden.

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt oss for mer informasjon.

Ønsker du å ta en mastergrad ved siden av jobb har vi flere spennende programmer:

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Heltid

Vil du ta dette studiet på heltid? Dette er det vanligste valget etter å ha fullført videregående.

 

Søk nå

 

Søk nettstudier

Vil du studere markedsføringsledelse ved siden av jobb? Da kan du søke dette studiet på heltid eller deltid.

 

Nettbasert gjennomføring

Pris

Pris heltid

 • 1. år kr 69.000,-
 • 2. år kr 69.000,-
 • 3. år kr 69.000,-

Pris deltid

 • 20.400,- per semester (totalt 4 semestre)
 • Pris per enkeltkurs 7,5 studiepoeng kr 12.225,-

Prisene gjelder for studieåret 2020/21 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.