Bachelorstudier

Markeds­førings­ledelse

Har du lyst til å forstå hvorfor velger vi ett produkt framfor et annet, og hvorfor noen bedrifter lykkes og andre ikke? Markedsføring er et studium som vil gi deg mange svar og et bredt spekter av jobbmuligheter.

Hva lærer du?

Markedsførerens rolle blir mer og mer kompleks, og behovet for god datainnsikt og effektive strategier er viktigere enn noensinne. Digitale forbrukere er mindre lojale, har mer kunnskap og krever både kvalitet og effektivitet. 

Små bedrifter med stor digital forståelse kan plutselig true gamle kjemper. Det har aldri vært viktigere å treffe rett målgruppe, med rett budskap, i rett kanal. Det har aldri vært mer spennende å være markedsfører. Dette studiet gir deg kompetanse innenfor mange viktige fagfelt og tilbyr en spennende kombinasjon av teori og praksis.

 I løpet av studietiden vil også få muligheten til å teste ferdighetene dine gjennom konkrete cases i samarbeid med næringslivet. BI har et av Europas største fagmiljøer innenfor markedsføring og du vil få stor glede av vårt internasjonale perspektiv og tilgangen til ny og relevant forskning. 

Dette er noen av temaene du vil lære om:  

 • Psykologi. For å vite hva forbrukere velger, må du forstå hvordan de tenker. Denne innsikten hjelper bedrifter ta riktige valg.
 • Innovasjon. Utvikling av lønnsomme varer og tjenester er avgjørende for at bedrifter skal overleve og vokse. 
 • Bærekraft.  Forbrukere i dag forventer at varene og tjenestene de kjøper er bærekraftig produsert og forvaltet. Bærekraft er derfor blitt en viktig del av virksomhetenes strategi og forretningsmodell. 
 • Strategi. Du vil lære å sette langsiktige mål, og hvilke steg man må ta for å oppnå dem.
 • Økonomi. For å kunne drive suksessfull markedsføring, må du kunne de grunnleggende prinsippene for å drive en bedrift. 

 

Kurseksempler

Ark med post-it lapp relatert til merkevare

Branding

Lær om hvilke faktorer som er viktige å ha kunnskap om, for å planlegge for og gjennomføre en god merkevarestrategi.   

En rettshammer som slår ned med en illustrasjon av skyskrapere

Markedsrett og etikk

Forstå det rettslige rammeverket som gjelder for alle typer virksomheter som driver markedsføring og salg, som for eksempel juridisk håndtering design- og varemerkerettigheter, opphavsrett og patent.

Mann som bruker nettbrett med en illustrasjo av en jordklode foran

Bærekraftig markedsføring

Forstå hvorfor bærekraft er en stor del av fremtidens markedsføring og hvordan det påvirker kommunikasjonen og løsningene.  

Mynter stabla

Samfunnsøkonomi

Lær hva som utgjør den samlede verdiskapingen i et land, konjunkturbevegelser, arbeidsledighet, generell prisstigning og hvordan man gjennom økonomisk politikk kan påvirke den makroøkonomiske utvikling.

Hva kan du bli?

Alle virksomheter har behov for dyktige kandidater som forstår markedet og kan bidra til å utvikle gode varer og tjenester. Den faglige bredden innen markedsføring gjør deg kvalifisert til en rekke stillinger både i det private næringslivet og i det offentlige. 

Etter endt utdanning vil du kunne jobbe med: 

 • Produktutvikling. I tillegg til at det stadig utvikles nye produkter, så skal alle eksisterende produkter og tjenester også fornyes. Forbrukerne forventer innovasjon og fornyelse. Din kunnskap er viktig for å påse at virksomheter tar de rette valgene underveis. 
 • Salg. Alle virksomheter selger noe. Dine ferdigheter kan hjelpe bedrifter til å maksimere potensialet sitt og ta nye markedsandeler.
 • Markedsanalyse. Ved å analysere potensielle kunder og markeder kan du vite nøyaktig hvordan man skal selge ulike produkter. Dette er kjernen i det en markedsfører driver med og er en verdsatt innsikt i alle bransjer.
 • Markedskommunikasjon. Markedsføring handler om å kommuniser og bedrifter kjemper om kundenes oppmerksomhet. Du kan være den som vinner deres gunst og tillit gjennom eksempelvis markeds- og reklamekampanjer.  

 


Christian A. Schjelderup Digital rådgiver Høyre Humor til folket
Thomas Berge Nilssen Digital konsulent Bennet Fulgte magefølelsen og fikk drømmejobben

Muligheter i studietiden

Du har flere muligheter som student på dette studiet. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift. Du kan også tilpasse graden din med en av våre mange valgkurs.

Hva kan du studere videre?

Mange velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studie for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Spesielt er Strategic Marketing Management ved BI et populært valg for markedsføringsstudenter.

Mange av våre markedsføringsstudenter går også videre til en master ved et utenlandsk universitet. En bachelorgrad fra BI er internasjonal anerkjent og kvalifiserer til opptak på ledende handelshøyskoler over hele verden.

Tar du bachelor i markedsføringsledelse kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:  

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene.

Nettbasert gjennomføring

Studiet kan gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier. I Stavanger og Trondheim tilbys deltidsgjennomføring på dagtid.

Studiet er på tre trinn, og hvert trinn gir 60 studiepoeng, og gjennomføres over to år (fire semestre) i stedet for ett år (to semestre). Du kan ta hvert trinn separat uten å binde deg til hele studiet. 

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

1. År

 • 60 studiepoeng (stp)

2. År

 • 60 studiepoeng (stp)

3. År

 • 60 studiepoeng (stp)

Høst

 • Innovasjon

  7.5 stp

Heltid

Vil du ta dette studiet på heltid? Dette er det vanligste valget etter å ha fullført videregående.

 

Søk nå

 

Søk nettstudier

Vi tilbyr markedsføringsledelse som nettstudier om det passer deg bedre. Som nettstudent kan du velge om du vil studere heltid eller deltid.

 

Nettbasert gjennomføring

Praktisk informasjon