-

Hva kan jeg bli?

Senior SEO & Data Manager hos Orkla

Cathrine Liu

Stilling: Senior SEO & Data Manager

Arbeidsgiver: Orkla

Bachelor i markedsføringsledelse

3 innledende spørsmål

Hva var det du lærte på BI som du synes er mest relevant for jobben din i dag?

  • Forstå målgruppen

Det er mye psykologi i markedsføring, og uansett hva jeg jobber med så er det viktig å forstå hvordan målgruppen tenker for å kunne ta de riktige avgjørelsene. Det føler jeg var et fokus i nesten alle fag vi hadde som er viktig å ha i bakhodet.

  • Arbeidsmetodikk

Fellesnevnere for innleveringsoppgavene våre handlet om struktur, innsiktinnhenting, analyse og anbefaling/konklusjon. Og jeg jobber mer eller mindre på samme måte i dag.

  • Engasjer deg

Jeg er utrolig glad for at jeg meldte meg inn i BISO og engasjerte meg der. Der vi fikk erfaring med å jobbe med ulike oppgaver på en gang. Det tror jeg gjorde overgangen til arbeidslivet enklere.

Hvorfor valgte du å studere markedsføring?

Det var viktig for meg å velge et studie som ikke låste meg til én type arbeidsoppgave/bransje. Man finner ofte ut i løpet av studiet hva man mestrer og interesserer seg for, og derfor var det viktig å finne et studie som kunne gi meg flere muligheter. Markedsføring er også veldig bredt som gjør at man kan jobbe med ulike interesseområder. Jeg hadde internship i en bank og nå jobber jeg med mat. Det er to ganske forskjellige produkter å jobbe med.

Jeg hadde også lyst til å ta en utdanning der jeg kunne jobbe med noe som kontinuerlig er i endring, og som er en del av vår hverdag. Teknologi og forbrukerbehov er stadig i endring, og dette gjør at jeg får en variert arbeidshverdag. Tenk at jobben jeg har i dag kommer til å se helt annerledes ut om bare 5 år, og det syns jeg er spennende.

Hvorfor valgte du BI?

For meg som syntes at både matte og markedsføring var gøy, så var det klart en fordel å velge BI som lot meg kombinere disse. Jeg fikk tilpasse studieløpet mitt etter det jeg interesserte meg for.

BI har også et godt internship-program med avtaler med kjente bedrifter. Under internshipet mitt fikk jeg prøve meg på ulike arbeidsoppgaver relatert til markedsføring. Det var faktisk under et internship jeg fant ut av hva jeg ville og ikke ville jobbe med.

BI har et fokus på å forberede studentene på arbeidslivet. Utenom studiene i seg selv, så gjennomføres det mange arrangementer, som for eksempel bedriftsbesøk der man får innsikt i hvilke muligheter man har i næringslivet. Gjennom BISO får man også prøve seg på mange ulike arbeidsoppgaver - alt fra eventplanlegging, salg, og økonomi. Dette gjør det enklere for deg som student å forstå hva man kan jobbe med etter endt studie.

Bachelor i markedsføringsledelse