-
Bachelor i markedsføringsledelse

Valgkurs Bachelor i markedsføringsledelse

Det totale tilbudet av valgkurs består av en portefølje av flere frie valgkurs. Listen nedenfor viser en fullstendig oversikt. Ikke alle kurs tilbys ved alle campuser, og ikke alle kurs kan velges i alle studier. Hva som er mulige valg for deg og ditt studium vil fremkomme av din individuelle studieplan inne på studentportalen når du er tatt opp som student ved BI.

Kursnavn Høst Vår
AI and Data Ethics X
Anvendt Makroøkonomi X
Anvendt mikroøkonomi X X
Arbeids- og personaljus X
Arbeidsrett X
Art and Design Industries X
Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger X
Bedriftsutvikling for SMB X
Behavioural Finance X
BI Internship on Exchange X X
Branding X
Business Communication - Culture and Ethics X
Business Communication - Negotiations and Presentations X X
Bærekraftig markedsføring X
Cluster analysis for business X X
Creativity and aesthetics in organizations X X
Cross Cultural Management X X
Design av interaktive apper X
Digital makt og avmakt X
Digital markedsføring X
Digitale verktøy og finansiell analyse X
Digitalisering og teknologi i kreativ næring X
Distribusjon X
Excel VBA programming and automation X X
Financial bubbles, crashes and crises X X
Financial modelling in practice X
Financial Reporting and Analysis X
Finans X
Finansiell analyse og verdsettelse X X
Finansiell styring X
Finansiering av bedrifter X
Finansregnskap X
Finansregnskap og regnskapsanalyse X X
Forbrukeratferd X
Forbrukerinnsikt X X
Forretningsjus X
Forretningsutvikling og digitalisering X
Fortolkende metode og effektiv skriftlig kommunikasjon X X
FRIE VALGKURS X
Global Economy X
Global sustainability: climate, environment and poverty X X
Human Resource Management X
Innovasjon X
Innovation Strategy and Technological Change X
Integrated marketing communications and creativity X
Internasjonalt entreprenørskap X
International Business X
International Commercial Law X
International Economics X X
International Maritime Law X
International Marketing X
Internkontroll og regnskapsorganisasjon X
Internship X X
INTERNSHIP X X
Internship (English version) X
Internship i egen oppstartsbedrift X X
Introduction to econometric theory and mathematical statistics X X
Introduction to quantitative finance X X
Introduction to stocastic processes X X
Introduksjon til entreprenørskap X
Investment Analysis X
Jus og eiendomsmegling X
Kommunikasjon for ledere og organisasjoner X
Ledertrening, personlig utvikling og coaching X X
Logistikk X
Logistikk og markedsføringskanaler X
Logistikkledelse - Supply Chain Management X
Machine learning for business using R X X
Makroøkonomi og finansiell økonomi X X
Marine Insurance X
Marked, kriser og bærekraft X X
Markedsrett og etikk X
Marketing Analytics X
Matematikk for økonomer X
Matematikk valgfag X
Matematisk analyse X
Mathematics - Elective X
Merkevarestrategi X
Metode og innsikt X
Metode og statistisk dataanalyse X
Multisensory experiences X X
Oppstart av bedrift X
Organisasjonsteori og HRM X
Organizing the Shipowning Entity X
People insights X
Performative communication and persuation X X
Personlig økonomi X X
Prisbeslutninger X X
Problemløsning, beslutninger og kreativitet X
Programming, data extraction and visualisation X
PROGRAMVALGKURS X X
Project Management X
Prosjektledelse X
Real Estate Finance X X
Regnskapsførerskikk og etikk X
Rettslære for regnskapsførere X
Salgsledelse og personlig salg X
Samfunnsøkonomi II X X
Shipping Management X
Skatte- og avgiftsrett X
Social media and society X X
Sosiale medier og nettverk X X
Storytelling for business practices X X
Strafferett og økonomisk kriminalitet X
Stress, motivasjon og selvledelse X
Structural writing and communication X X
Sustainable finance X X
Underholdningsbransjene X
VALGBARE BASIS-/PROGRAMKURS X X
Valuation X
Økonomi- og virksomhetsstyring X
Økonomistyring og investeringsanalyse X