-
Bachelor i markedsføringsledelse

Valgkurs Bachelor i markedsføringsledelse

Det totale tilbudet av valgkurs består av en portefølje av flere frie valgkurs. Listen nedenfor viser en fullstendig oversikt. Ikke alle valgkurs vil være tilgjengelige i både Oslo og Bergen. Hva som er mulige valg for deg og ditt studium vil fremkomme av din individuelle studieplan inne på studentportalen når du er tatt opp som student ved BI.

Kursnavn Høst Vår
AI and Data Ethics X
Analyses of Financial Data X
Anvendt Makroøkonomi X
Anvendt mikroøkonomi X
Arbeids- og personaljus X
Arbeidsrett X
Art and Design Industries X
Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger X
Bedriftsutvikling for SMB X
Behavioural Finance X
Blokkjedeteknologi og bedrifters verdiskapning X
Branding X
Business Communication - Culture and Ethics X
Business Communication - Negotiations and Presentations X
Bærekraftig markedsføring X
Cluster Analysis for Business X
Communication in Action: Dialogue and Discourse X
Corporate Finance X
Creativity and Aesthetics in Organisations X
Cross Cultural Management X
Data Analysis with Programming X
Design av interaktive apper X
Digital makt og avmakt X
Digital markedsføring X
Digital transformasjon og innovasjon X
Digitale verktøy og finansiell analyse X
Distribusjon X
Eiendomsjus I X
Entertainment Industries X
Etikk, samfunnsansvar og bærekraft X
Excel Programming and Automation X
Financial Bubbles, Crashes and Crises X
Financial Markets and Institutions X
Financial Modelling in Practice X
Financial Technology X
Finans X
Finansiell analyse og verdsettelse X
Finansiell styring X
Finansiering av bedrifter X
Finansregnskap X
Finansregnskap og regnskapsanalyse X
Forbrukerinnsikt X
Forbrukerpsykologi X
Forretningsjus X
Forretningsutvikling og digitalisering X
Global Economy X
Global Sustainability: Climate, Environment and Poverty X
HRM og ledelse X
Innovasjon X
Innovation Strategy and Technological Change X
Internasjonalt entreprenørskap X
International Business X
International Business Environment X
International Commercial Law X
International Economics X
International Maritime Law X
International Marketing X
Internkontroll og regnskapsorganisasjon X
Internship X
Internship i egen oppstartsbedrift X
Introduction to Econometric Theory X
Introduction to Quantitative Finance X
Jus og eiendomsmegling X
Kommunikasjon for ledere og organisasjoner X
Konkurranseøkonomi og konkurranseloven X
Kritisk analyse og effektiv skriving X
Ledelse og innflytelse X
Ledertrening, personlig utvikling og coaching X
Logistikk X
Logistikkledelse - Supply Chain Management X
Machine Learning for Business Using R X
Marine Insurance X
Marked, kriser og bærekraft X
Markedsrett og etikk X
Marketing Analytics X
Marketing Communication X
Matematikk for økonomer X
Matematikk valgfag X
Matematisk analyse X
Mathematics - Elective X
Merkevarestrategi X
Metode og innsikt X
Metode og statistisk dataanalyse X
Mikroøkonomisk analyse - institusjoner, forhandlinger og kontrakter X
Multisensory Experiences X
Oppstart av bedrift X
Options and Futures X
Organisasjonsteori X
Organisasjonsteori og HRM X
Organizing the Shipowning Entity X
People Insights X
Personlig økonomi X
Prisbeslutninger X
Problemløsning, beslutninger og kreativitet X
Programming, Data Extraction and Visualisation X
Project Management X
Prosjektledelse X
Real Estate Finance X
Regnskapsførerskikk og etikk X
Rettslære for regnskapsførere X
Salgsledelse og personlig salg X
Samfunnsøkonomi II X
Shipping Management X
Skatte- og avgiftsrett X
Social Media and Society X
Sosiale medier og nettverk X
Stochastic Processes for Finance and Economics X
Strafferett og økonomisk kriminalitet X
Strategic Sustainable Innovation X
Stress, motivasjon og selvledelse X
Structured Writing for Effective Communication X
Supply Chain Management X
Sustainable Finance X
Sustainable Risk Management in Value Chains X
Valuation X
Vitenskapelig tenkning X
Økonomi- og virksomhetsstyring X
Økonomistyring og investeringsanalyse X