-
Bachelor i markedsføringsledelse

Nettbasert gjennomføring

Studiet gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier.

Hvis du studerer på nett deles studiet opp i tre trinn, og du må søke om opptak på hvert trinn. Hvert trinn gir 60 studiepoeng. På heltid gjennomføres hvert trinn på ett år (to semestre), mens på deltid gjennomføres det over to år (fire semestre).

Trinn 1: Årsenhet markedsøkonomi

Studiet er på 60 studiepoeng, og består av åtte kurs, som du på deltid gjennomfører over to år og på heltid over ett år.

Du følger forelesninger via webinarer, ser videoer, løser oppgaver og kommuniserer via digitalt klasserom på nett. Som nettstudent kan du velge å gjennomføre studiet på heltid, deltid eller via høyskolekurs. Les mer om studiet.

Nedenfor ser du anbefalt rekkefølge for gjennomføring over to år. Ønsker du å gjennomføre på heltid, tar du alle høstkursene første semester, og følger opp med alle vårkursene andre semester. 

Høst år 1: Vår år 1:
Bedriften Statistikk
Markedsføringsledelse Forbrukeratferd
Høst år 2: Vår år 2:
Samfunnsøkonomi Psykologi, organisasjon og ledelse
Bærekraftig markedsføring Bedriftsøkonomi og finans

 

Søk nå heltid    Søk nå deltid

Trinn 2: Markedskandidat

For trinn 2 søker du opptak til nettstudier på enten deltid, heltid eller direkte på hvert enkelt kurs. Studiemodellen vil få to kursendringer i 2022. De som gjennomfører på heltid følger eksisterende studieplan, mens de som velger deltid vil få to nye kurs på år 2 (Distribusjon og Marketing Analytics).

Nedenfor ser du anbefalt rekkefølge for gjennomføring over enten to år på deltid eller 1 år på heltid.

DELTID

Høst år 1: Vår år 1:
Metode og innsikt  Praktisk økonomi og virksomhetsstyring
Bærekraftig markedsføring Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger
Høst år 2: Vår år 2:
Distribusjon NYTT KURS! Marketing Analytics NYTT KURS!
Valgkurs  Branding

 

HELTID

Høst år 1 (2021): Vår år 1 (2022):
Metode og innsikt  Praktisk økonomi og virksomhetsstyring
Bærekraftig markedsføring Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger
Business communication – culture and ethics Logistikk og markedsføringskanaler
Valgkurs 1 Branding

 

Søk nå heltid    Søk nå deltid

Trinn 3: Bachelor

For trinn 3 søker du direkte på hvert enkelt kurs eller søker inn på heltid eller deltid ved nettstudier. 

Du følger forelesninger via webinarer, ser videoer, løser oppgaver og kommuniserer via digitalt klasserom på nett.

Nedenfor ser du anbefalt rekkefølge for gjennomføring over to år. Ønsker du å gjennomføre på heltid, tar du alle høstkursene første semester, og følger opp med alle vårkursene andre semester. 

Høst år 1: Vår år 1:
Strategi Markedsrett og etikk
Service og innovasjon Valgkurs
Høst år 2: Vår år 2:
Fordypning (15 sp) Bacheloroppgave (15 sp)

 

Søk nå heltid    Søk nå deltid