-
Bachelor i markedsføringsledelse

Nettbasert gjennomføring

Studiet gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier.

Hvis du studerer på nett deles studiet opp i tre trinn, og du må søke om opptak på hvert trinn. Hvert trinn gir 60 studiepoeng. På heltid gjennomføres hvert trinn på ett år (to semestre), mens på deltid gjennomføres det over to år (fire semestre).

Nedenfor ser du anbefalt rekkefølge for gjennomføring over to år. Ønsker du å gjennomføre på heltid, tar du alle høstkursene første semester, og følger opp med alle vårkursene andre semester. 

Trinn 1: Årsenhet markedsøkonomi

Studiet er på 60 studiepoeng, og består av åtte kurs, som du på deltid gjennomfører over to år og på heltid over ett år.

Du følger forelesninger via webinarer, ser videoer, løser oppgaver og kommuniserer via digitalt klasserom på nett. Som nettstudent kan du velge å gjennomføre studiet på heltid, deltid eller via høyskolekurs. Les mer om studiet.

Høst år 1: Vår år 1:
Samfunnsøkonomi I Innføring i bedriftsøkonomi
Bærekraftig markedsføring Forbrukeratferd
Høst år 2: Vår år 2:
Organisasjonsadferd og ledelse Statistikk
Branding Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger

 

Søk nå heltid

 

Søk nå deltid

Trinn 2: Markedskandidat

For trinn 2 søker du opptak til nettstudier på enten deltid, heltid eller direkte på hvert enkelt kurs. 

Høst år 1: Vår år 1:
Metode og innsikt  Praktisk økonomi og virksomhetsstyring
Marketing Communication Branding
Høst år 2: Vår år 2:
Distribusjon Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger
Innovasjon Valgkurs

 

Søk nå heltid

 

Søk nå deltid

Trinn 3: Bachelor

For trinn 3 søker du direkte på hvert enkelt kurs eller søker inn på heltid eller deltid ved nettstudier. 

Du følger forelesninger via webinarer, ser videoer, løser oppgaver og kommuniserer via digitalt klasserom på nett.

Nedenfor ser du anbefalt rekkefølge for gjennomføring over to år. Ønsker du å gjennomføre på heltid, tar du alle høstkursene første semester, og følger opp med alle vårkursene andre semester. 

Høst år 1: Vår år 1:
Strategi Markedsrett og etikk
Innovasjon Valgkurs
Høst år 2: Vår år 2:
Valgkurs, Internship, Utveksling (15 sp) Bacheloroppgave (15 sp)

 

Søk nå heltid

 

Søk nå deltid

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og et minimum antall konkurransepoeng for å kvalifisere for dette studiet. 

Priser nettbasert gjennomføring

Prisene justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.