Bachelor i markedsføringsledelse

Nettbasert gjennomføring

Studiet gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier.

Hvis du studerer på nett deles studiet opp i tre trinn, og du må søke om opptak på hvert trinn. Hvert trinn gir 60 studiepoeng. På heltid gjennomføres hvert trinn på ett år (to semestre), mens på deltid gjennomføres det over to år (fire semestre).

Trinn 1: Årsenhet markedsøkonomi

Studiet er på 60 studiepoeng, og består av åtte kurs, som du på deltid gjennomfører over to år og på heltid over ett år.

Du følger forelesninger og løser oppgaver på nett. I tillegg arrangeres to frivillige samlinger i Oslo hvert semester. Som nettstudent kan du også velge å gjennomføre studiet på heltid, altså på ett år. Les mer om studiet.

Høst år 1: Vår år 1:
Bedriften Statistikk
Markedsføringsledelse Forbrukeratferd
Høst år 2: Vår år 2:
Samfunnsøkonomi Psykologi, organisasjon og ledelse
Markedskommunikasjon Bedriftsøkonomi og finans

 

 

Søk nå heltid    Søk nå deltid

Trinn 2: Markedskandidat

For trinn 2 søker du direkte på hvert enkelt kurs eller søker inn på heltid nettstudier. I tillegg arrangeres det i mange kurs to frivillige samlinger i Oslo hvert semester. 

Under ser du anbefalt rekkefølge for gjennomføring over to år. Ønsker du å gjennomføre på heltid, tar du alle høstkursene første semester, og følger opp med alle vårkursene andre semester. 

Høst år 1: Vår år 1:
Metode og innsikt  Praktisk økonomi og virksomhetsstyring
Bærekraftig markedsføring Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger
Høst år 2: Vår år 2:
Business Communication: Culture and Ethics Logistikk og markedsføringskanaler
Valgkurs  Branding

 

Søk heltid

Trinn 3: Bachelor

For trinn 3 søker du direkte på hvert enkelt kurs eller søker inn på heltid nettstudier. I tillegg arrangeres i mange kurs to frivillige samlinger i Oslo hvert semester. 

Under ser du anbefalt rekkefølge for gjennomføring over to år. Ønsker du å gjennomføre på heltid, tar du alle høstkursene første semester, og følger opp med alle vårkursene andre semester. 

Høst år 1: Vår år 1:
Strategi Markedsrett og etikk
Service og innovasjon Valgkurs
Høst år 2: Vår år 2:
Fordypning (15 sp) Bacheloroppgave (15 sp)

 

Søk heltid