-
Bachelor årsenhet

Markeds­økonomi

Markedsøkonomstudiet gir basiskunnskap for deg som ønsker å studere markedsføring videre eller jobbe med det videre. Du får også grunnleggende kunnskap om hvordan næringslivet og bedrifter fungerer.

Hva lærer du?

Markedsøkonomstudiet gir deg basiskunnskaper innenfor økonomi og markedsføring, og er svært anvendbart i tillegg til annen utdanning du måtte ha fra tidligere. I studiet vil du få grunnleggende faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse for markedsføring, kommunikasjon, administrasjon, økonomi og metode.

Hvis du ikke er sikker på hva du ønsker å studere, gir dette studiet deg en forsmak på viktige fagområder slik at du kan finne ut hva som er interessant for deg.

Når du har fullført studiet får du tittelen markedsøkonom.

Hva er en årsenhet?

En årsenhet er tilsvarende det første året av en treårig bachelorgrad, altså 60 studiepoeng.

Hvis du tar en årsenhet på heltid vil du være i forelesninger med andre studenter som tar bachelorstudier, og du vil ha mulighet til å være med på alle studentaktivitetene på BI.

Når du har fullført en årsenhet vil du få en tittel på CVen, enten bedriftsøkonom eller markedsøkonom.

Du vil også ha mulighet til å søke deg direkte inn på det andre året av en bachelorgrad.

Studere på deltid eller nettstudier?

Deltid
I Stavanger tilbys deltidsgjennomføringen på dagtid, hvor undervisningen foregår i klasser sammen med fulltidsstudenten.

Nettstudier
Dette studiet kan gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier. 

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

Hva kan du studere videre?

Alle de mer markedsførings-orienterte bachelorstudiene på BI bygger på et felles faglig fundament. Det første året består av ett programkurs, og syv basiskurs som er felles for disse studiene.

En årsenhet består av de samme basiskursene, pluss programkurset Bærekraftig markedsføring. Med andre ord er en årsenhet i markedsøkonomi det samme som å ta første året av en bachelorgrad.

Når du har fullført kvalifiserer du til å søke rett på andreåret på dette studiet:

Søk heltid

Gjennomføring på campus eller nett.

Søk nå

Søk deltid

Gjennomføring på campus eller nett.

 

Søk nå

Praktisk informasjon