Bachelorstudier

Organisasjons­psykologi, HR og ledelse

Lyst til å forstå hvilke psykologiske prosesser som påvirker oss som arbeidstakere, og hvilken betydning disse prosessene har for organisasjonens produktivitet? Bli med og bidra til å skape bærekraftige og suksessfulle arbeidsplasser!

Hva lærer du?

Organisasjoner er mennesker. Derfor er kunnskap om mennesket og psykologiske prosesser helt essensielt for at organisasjoner skal lykkes. Verden er i konstant endring og dagens arbeidsmiljø må raskt kunne tilpasse seg de endringene. Dette krever kompetanse om hvordan man kan utvikle organisasjoner og hvordan man effektivt kan lede og legge til rette for medarbeidere. 

I en vellykket organisasjon går strategi og personalutvikling hånd i hånd. Man må påse at det er et godt og fungerende samspill mellom organisasjon og ansatte. For å få til det trenger man grunnleggende kompetanse i økonomiske og administrative fag, samt kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge arbeidsoppgaver og karriereløp for ansatte, slik at det gir merverdi for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Gjennom studiet vil du opparbeide deg ferdigheter innen analytisk tenkning og problemløsning. I tillegg til teoretiske prinsipper vil du lære deg praktiske verktøy og ferdigheter innen eksempelvis rekruttering, kompetanseutvikling, konflikthåndtering og endringsledelse.  

Du vil blant annet lære om:

 • Endring, ledelse og kommunikasjon. Utvikling er ofte en konsekvens av endring. Du vil forstå hvordan man kan planlegge og gjennomføre endringsprosesser. 
 • Gruppe- og teampsykologi. Du lærer om hva som påvirker gruppedynamikk, hvordan lede en gruppe og hva som er viktig for å skape gode team.
 • Psykologiske egenskaper.  Du lærer hvordan man kan forstå og vurdere menneskelige egenskaper. Dette er spesielt nyttig når du f.eks. skal ansette nye medarbeidere og når du skal legge til rette for den enkeltes utvikling i jobben.
 • Strategisk HRM. Lær deg å lage strategier som er tilrettelagt for både arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Samfunnsøkonomi. Hva som skjer, og hvordan det står til med verden forøvrig, påvirker organisasjoner på flere nivåer. Lær deg og forstå sammenhengene.
 • Lover og regler. Du vil lære om de mest sentrale lover og regler som berører arbeid i privat- og offentlig virksomhet.

BI har et av Europas fremste fagmiljøer innen organisasjonspsykologi, HR og ledelse. De ansatte i dette fagmiljøet publiserer sin forskning i de mest prestisjetunge, vitenskapelige tidsskriftene. Norges Forskningsråd ga nylig en forskergruppe fra dette fagmiljøet toppkarakter. Dette er et sjeldent kvalitetsstempel i norsk sammenheng og innebærer at du vil lære det nyeste og sikreste innenfor fagfeltet. Det betyr også at foreleserne har sin base i et avansert, internasjonalt orientert og utviklingsvillig miljø. Studiet som helhet er basert på internasjonal forskning. Hvis du vil utvikle deg mer innen dette faget etter endt bachelor, så tilbyr BI også en internasjonal master i ledelse og organisasjonspsykologi.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Muligheter i studietiden

Du har flere muligheter som student på dette studiet. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling i et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift. Du kan også tilpasse graden din med en av våre mange valgkurs.

Hva kan du bli?

Dette studiet gir deg en unik kombinasjon av organisasjonspsykologiske, HR-faglige, økonomiske og markedsføringsrettede kunnskaper. Du vil være kvalifisert til HR- og lederstillinger i mindre og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor.

Eksempler på relevante stillinger: 

 • Konsulent
 • HR-rådgiver
 • Rekrutteringsrådgiver
 • Personalleder
 • Leder for mindre og mellomstore virksomheter

Even Bolstad Daglig leder HR Norge Tre fag og utallige muligheter

Hva kan du studere videre?

Om du er interessert i å studere videre etter fullført bachelor, så har du flere valgmuligheter. Ønsker du å fordype deg ytterligere i kjernefagene fra bacheloren din, så vil masteren i ledelse og organisasjonspsykologi være relevant for deg:

Du kan også velge blant disse masterprogrammene:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt oss for mer informasjon.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Pris

 • 1. år kr 69.000,-
 • 2. år kr 69.000,-
 • 3. år kr 69.000,-

Prisene gjelder for studieåret 2020/21 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig.

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.