-
Bachelorstudier

Organisasjons­psykologi, HR og ledelse

Lyst til å forstå hvilke psykologiske prosesser som påvirker oss som arbeidstakere, og hvilken betydning disse prosessene har for organisasjonens produktivitet? Bli med og bidra til å skape bærekraftige og suksessfulle arbeidsplasser!

Hva lærer du?

Organisasjoner er mennesker. Derfor er kunnskap om mennesket og psykologiske prosesser helt essensielt for at organisasjoner skal lykkes. Man må påse at det er et godt og fungerende samspill mellom organisasjon og ansatte. For å få til det trenger man grunnleggende kompetanse i økonomiske og administrative fag, samt kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge arbeidsoppgaver og karriereløp for ansatte, slik at det gir merverdi for både arbeidstaker og arbeidsgiver. 

I en vellykket organisasjon går strategi og personalutvikling hånd i hånd. Gjennom studiet vil du opparbeide deg ferdigheter innen analytisk tenkning og problemløsning. I tillegg til teoretiske prinsipper vil du lære deg praktiske verktøy og ferdigheter innen eksempelvis rekruttering, kompetanseutvikling, konflikthåndtering og endringsledelse. Studiet er designet slik at de første kursene du blir introdusert for fokuserer på individnivå, deretter grupper og team, og til sist, organisasjoner.  


Dette er noen av temaene du lærer om: 

  • Endring, ledelse og kommunikasjon. Utvikling er ofte en konsekvens av endring. Du vil forstå hvordan man kan planlegge og gjennomføre endringsprosesser. 
  • Psykologiske egenskaper.  Du lærer hvordan man kan forstå og vurdere menneskelige egenskaper. Dette er spesielt nyttig når du f.eks. skal ansette nye medarbeidere og når du skal legge til rette for den enkeltes utvikling i jobben og hva som er viktig for å skape gode team.
  • Samfunnsøkonomi. Hva som skjer, og hvordan det står til med verden forøvrig, påvirker organisasjoner på flere nivåer. Lær deg og forstå sammenhengene.
  • Lover og regler. Du vil lære om de mest sentrale lover og regler som berører arbeid i privat- og offentlig virksomhet.
  • Bærekraftig arbeidsliv: Du vil tilegne deg inngående kunnskap om bærekraftig arbeidsliv, hvordan etikk, økonomi og teknologi er tilknyttet klimakrisen, og ikke minst hvordan våre kognitive funksjoner påvirker hvordan vi tenker, føler og handler i møte med klimautfordringene .

På BI får du muligheten til å lære av et av Europas fremste fagmiljøer innen organisasjonspsykologi, HR og ledelse. De ansatte i dette fagmiljøet publiserer forskningen sin i de mest prestisjetunge, vitenskapelige tidsskriftene, og en av forskergruppene fra dette fagmiljøet har fått toppkarakter fra Norges Forskningsråd. Dette er et sjeldent kvalitetsstempel i norsk sammenheng, og noe som innebærer at du vil lære det nyeste og sikreste innenfor fagfeltet. 

Kurseksempler

Puslespill hode som mangler en puslespill bit
Puslespill hode som mangler en puslespill bit

Lær om personlighetspsykologi, både arv/miljø-problematikk og sentrale teoretiske perspektiver på personlighet. 

En hånd som holder opp en illustrasjon av en business mann
En hånd som holder opp en illustrasjon av en business mann

Tilegn deg forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmiljømessige forhold, betydningen av motivasjon, effektiv selvledelse og tiltak mot ulike stressfaktorer.

Illustrasjon av en puslespill lyspære
Illustrasjon av en puslespill lyspære

Få innsikt i hvordan mennesker tenker. Kognitiv psykologi omfatter sansning og persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, kreativitet, affekt og beslutningstaking. 

Illustrasjon av ansettelse
Illustrasjon av ansettelse

Forstå hvordan kvantitative data fra en organisasjon kan brukes til formål som å kartlegge og forbedre produktivitet og samarbeidsklima, finne riktig person til en stilling, osv.

Hvorfor velge dette studiet?

Engasjerende forelesninger og kvalitetsundervisning er noe vi streber etter å tilby. Vi er opptatte av at du skal bygge en solid kompetanse som gjør deg relevant for fremtidens arbeid. I videoen nedenfor beskriver en student, en faglig fra BI og en fra næringslivet sitt perspektiv på hvorfor du bør velge en bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og ledelse ved BI.

Hvorfor velge bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse?

Hva kan du bli?

Dette studiet gir deg en unik kombinasjon av organisasjonspsykologiske, HR-faglige, økonomiske og markedsføringsrettede kunnskaper. Du vil være kvalifisert til HR- og lederstillinger i mindre og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med: 

  • Konsulenttjenester. Bruk din kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre med konkrete oppgaver i en bedrift. Dette kan også innebære rådgivning, strategiplanlegging, organisasjonsstrukturering og opplæring av ansatte.
  • HR-rådgivning. Vær en støttespiller og bidra med opplæring av medarbeidere, HMS, oppfølging av sykefravær, ansettelser og utarbeidelse av personalpolitiske dokumenter. 
  • Rådgivning innen rekruttering. Bidra med å ansette og utvikle de rette menneskene, med mål om økt lønnsomhet, vekst og utvikling for kundene dine. 
  • Personalledelse. Jobb daglig med bedriftens viktigste ressurs, menneskene, og hvordan de sammen skal nå målet til organisasjonen.
  • Ledelse i små og mellomstore virksomheter. Ha ansvar for resultater, prosjekter eller mennesker i en organisasjon og bidra til å skape best mulig resultater gjennom medarbeiderne dine.  
Bilde av carl william

Internship ble snarveien til fast jobb.

Carl William Bennos erfaring fra Forsvaret og som frivillig i Zimbabwe fikk ham til å se verdien av velfungerende team. Det ledet ham til en bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og ledelse på BI.

Theodor Gjelsten Bærekraftrådgiver Atea Bærekraftrådgiver hos Atea
Even Bolstad Daglig leder HR Norge Tre fag og utallige muligheter

Muligheter i studietiden

Du har flere muligheter som student på dette studiet. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling i et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift. Du kan også tilpasse graden din med en av våre mange valgkurs.

Internship

Få relevant jobberfaring som en del av studiet og få den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs. Du kan selv velge bedrift, og får muligheten til å teste fag og bransje ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.

Utveksling

Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – ta deler av utdanningen din i utlandet! Ønsker du å jobbe i utlandet eller i et internasjonalt selskap etter studiene, kan det være lurt å velge utveksling.

Valgkurs

Vi tilbyr en rekke valgkurs, slik at du kan tilpasse studiet ditt etter egne ønsker og interesser. På den måten kan du bygge opp kompetanse og få en fagkombinasjon som gjør deg attraktiv og unik.

Hva kan du studere videre?

Master of Science på BI. Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse kvalifiserer du faglig sett direkte til følgende studier:  

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene. BI tar forbehold om at endringer kan skje, og at opptakskrav til MSc-programmer kan endres fra år til år.

Du kan også søke deg til andre anerkjente universiteter og høyskoler både i Norge og i utlandet.

Blå bakgrunn med stjerner

Hvilken bachelorgrad passer deg best?

Studieomaten er en test som gir deg et bedre utgangspunkt for å velge riktig. Den gir deg en rangering av heltidsstudier som kan passe for hvem du er, og det du vil i fremtiden.

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon

Bachelorstudiene har prioritert søknadsfrist 15. april. Du må søke innen da for å være sikker på å få din søknad vurdert. For studier med ledig kapasitet tar vi i mot søknader også etter 15. april.