Bachelorstudier

Organisasjons­psykologi, HR og ledelse

Lyst til å forstå hvilke psykologiske prosesser som påvirker oss som arbeidstakere, og hvilken betydning disse prosessene har for organisasjonens produktivitet? Bli med og bidra til å skape bærekraftige og suksessfulle arbeidsplasser!

Hva lærer du?

Organisasjoner er mennesker. Derfor er kunnskap om mennesket og psykologiske prosesser helt essensielt for at organisasjoner skal lykkes. Man må påse at det er et godt og fungerende samspill mellom organisasjon og ansatte. For å få til det trenger man grunnleggende kompetanse i økonomiske og administrative fag, samt kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge arbeidsoppgaver og karriereløp for ansatte, slik at det gir merverdi for både arbeidstaker og arbeidsgiver. 

I en vellykket organisasjon går strategi og personalutvikling hånd i hånd. Gjennom studiet vil du opparbeide deg ferdigheter innen analytisk tenkning og problemløsning. I tillegg til teoretiske prinsipper vil du lære deg praktiske verktøy og ferdigheter innen eksempelvis rekruttering, kompetanseutvikling, konflikthåndtering og endringsledelse.   


Dette er noen av temaene du lærer om: 

  • Endring, ledelse og kommunikasjon. Utvikling er ofte en konsekvens av endring. Du vil forstå hvordan man kan planlegge og gjennomføre endringsprosesser. 
  • Psykologiske egenskaper.  Du lærer hvordan man kan forstå og vurdere menneskelige egenskaper. Dette er spesielt nyttig når du f.eks. skal ansette nye medarbeidere og når du skal legge til rette for den enkeltes utvikling i jobben og hva som er viktig for å skape gode team.
  • Samfunnsøkonomi. Hva som skjer, og hvordan det står til med verden forøvrig, påvirker organisasjoner på flere nivåer. Lær deg og forstå sammenhengene.
  • Lover og regler. Du vil lære om de mest sentrale lover og regler som berører arbeid i privat- og offentlig virksomhet.

På BI får du muligheten til å lære av et av Europas fremste fagmiljøer innen organisasjonspsykologi, HR og ledelse. De ansatte i dette fagmiljøet publiserer forskningen sin i de mest prestisjetunge, vitenskapelige tidsskriftene, og en av forskergruppene fra dette fagmiljøet har fått toppkarakter fra Norges Forskningsråd. Dette er et sjeldent kvalitetsstempel i norsk sammenheng, og noe som innebærer at du vil lære det nyeste og sikreste innenfor fagfeltet. 

Kurseksempler

En person som holder et nettbrett med et hologram kart over verden og business relaterte ikoner

Psykologi, organisasjon og ledelse

Forstå hvordan organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. 

Illustrasjon av en puslespill lyspære

Problemløsning, beslutninger og kreativitet

Få innsikt i hvordan mennesker tenker. Kognitiv psykologi omfatter sansning og persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, kreativitet, affekt og beslutningstaking. 

Puslespill hode som mangler en puslespill bit

Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon

Lær om personlighetspsykologi, både arv/miljø-problematikk og sentrale teoretiske perspektiver på personlighet. 

En hånd som holder opp en illustrasjon av en business mann

HR-Ledelse

Forstå rollen som ledere/HR ledere spiller i prosessen med å støtte, motivere og utvikle ansatte for å oppnå ønskede resultater for bedriften, selv om rammebetingelsene endrer seg.    

Hva kan du bli?

Dette studiet gir deg en unik kombinasjon av organisasjonspsykologiske, HR-faglige, økonomiske og markedsføringsrettede kunnskaper. Du vil være kvalifisert til HR- og lederstillinger i mindre og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med: 

  • Konsulenttjenester. Bruk din kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre med konkrete oppgaver i en bedrift. Dette kan også innebære rådgivning, strategiplanlegging, organisasjonsstrukturering og opplæring av ansatte.
  • HR-rådgivning. Vær en støttespiller og bidra med opplæring av medarbeidere, HMS, oppfølging av sykefravær, ansettelser og utarbeidelse av personalpolitiske dokumenter. 
  • Rådgivning innen rekruttering. Bidra med å ansette og utvikle de rette menneskene, med mål om økt lønnsomhet, vekst og utvikling for kundene dine. 
  • Personalledelse. Jobb daglig med bedriftens viktigste ressurs, menneskene, og hvordan de sammen skal nå målet til organisasjonen.
  • Ledelse i små og mellomstore virksomheter. Ha ansvar for resultater, prosjekter eller mennesker i en organisasjon og bidra til å skape best mulig resultater gjennom medarbeiderne dine.  

Even Bolstad Daglig leder HR Norge Tre fag og utallige muligheter

Muligheter i studietiden

Du har flere muligheter som student på dette studiet. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling i et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift. Du kan også tilpasse graden din med en av våre mange valgkurs.

Hva kan du studere videre?

Master of Science på BI. Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Ønsker du å fordype deg ytterligere i kjernefagene fra bacheloren din, så vil masteren i ledelse og organisasjonspsykologi være relevant for deg:

Du kan også velge blant disse masterprogrammene:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene.  

Du kan også søke deg til andre anerkjente universiteter og høyskoler både i Norge og i utlandet.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon