-
Bachelor årsenhet

Bedrifts­økonomi

Kunnskap innen økonomi og administrasjon er nyttig og nødvendig i nesten alle bransjer og yrker. Bedriftsøkonomstudiet gir deg en grunnleggende innføring i økonomi og administrasjon og er en basisutdanning du kan bygge videre på​.

Vi har fått mange søkere til dette programmet for studiestart høsten 2024. Det er nå fullt ved campus Oslo, Bergen og Trondheim. Campus Stavanger og gjennomføring på nett holdes åpent.

Søk heltid

Gjennomføring på campus eller nett.

 

Søk nå

Søk deltid

Gjennomføring på campus eller nett.

Søk nå

 

Hva lærer du?

Studiet gir deg basiskunnskaper innenfor økonomi og markedsføring, og er svært anvendbart i tillegg til annen utdanning du måtte ha fra tidligere. Du får faglig innsikt, analytisk trening og forståelse for økonomisk fag, ledelse, administrasjon, markedsføring, jus og metode.

Hvis du ikke er sikker på hva du ønsker å studere, gir dette studiet deg en forsmak på viktige fagområder slik at du kan finne ut hva som er interessant for deg.

Når du har fullført studiet får du tittelen bedriftsøkonom.

Hva er en årsenhet?

En årsenhet er tilsvarende det første året av en treårig bachelorgrad, altså 60 studiepoeng.

Hvis du tar en årsenhet på heltid vil du være i forelesninger med andre studenter som tar bachelorstudier, og du vil ha mulighet til å være med på alle studentaktivitetene på BI.

Når du har fullført en årsenhet vil du få en tittel på CVen, enten bedriftsøkonom eller markedsøkonom.

Du vil også ha mulighet til å søke deg direkte inn på det andre året av en bachelorgrad.

Studere på deltid eller nettstudier?

Deltid
Stavanger tilbyr deltidsgjennomføringen på dagtid, hvor undervisningen foregår i klasser sammen med fulltidsstudenten.

Nettstudier
Dette studiet kan gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier. 

Hva kan du studere videre?

Årsenheten består av fire programkurs og fire felleskurs. En årsenhet i bedriftsøkonomi er det samme som å ta det første året av Bachelor i økonomi og administrasjon.

Når du har fullført og bestått årsenhet i bedriftsøkonomi, kvalifiserer du til å søke rett på 2. året på disse studiene: 

 

Vær oppmerksom på at selv om opptak til 2. studieår innvilges, vil søkere i en del tilfeller måtte samtidig ta kurs og eksamener fra studiets 1. år. Utdanningsplanen vil derfor kunne avvike fra andre studenter som går samme studium. BI tar forbehold om at endringer kan skje, og at opptakskrav kan endres fra år til år.

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

Søk heltid

Gjennomføring på campus eller nett.

 

Søk nå

Søk deltid

Gjennomføring på campus eller nett.

Søk nå

 

Praktisk informasjon