-
Bachelorstudier

Forretnings­utvikling og entreprenørskap

Ønsker du å kombinere studier innen økonomi, strategi og forretningsutvikling med praktisk erfaring i næringslivet? Dette tverrfaglige studiet gjør deg i stand til å utvikle og gjennomføre ideer i egen bedrift eller i eksisterende selskaper.

Vi har fått mange søkere til dette programmet for studiestart høsten 2024. Det er derfor nå fullt ved campus Bergen og campus Trondheim (1.år).

Hva lærer du?

For å opprettholde landets konkurransekraft er det behov for personer i næringslivet som kan forretningsutvikling. Forretningsutvikling er prosessen som gjør det mulig for selskap å lansere nye produkter og tjenester.

Kandidater som studerer bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap på BI opparbeider seg et bredt spekter av kunnskap, ferdigheter og erfaring til å starte lovende karrierer innen forretningsutvikling, som gründer eller i konsulentvirksomhet. Er du interessert i å arbeide med å utvikle ny teknologi, utforske nye markedsmuligheter eller å hjelpe bedrifter med å formulere strategi, er dette virkelig studiet for deg.

Flere av kursene i studiet inkluderer muligheten til å arbeide i team med andre medstudenter. Slike prosjekter omhandler typisk gjennomføring av mulighetsstudier for nye produkter og tjenester. Mange studenter velger å opprette egne bedrifter i løpet av studiet for å kommersialisere ideene de arbeider med. For studentene dette gjelder er BIs støtteapparat behjelpelige med å gi tilgang til ressurser, verktøy, konkurranser og lignende gjennom BI StartUp og partnerskap med blant annet Entrepedia.

Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap

Dette er noen av temaene du vil lære om: 

 • Mulighetsstudier. I kjernen av alle vellykkede bedrifter er en dyp forståelse for kunders preferanser, behov og ønsker. Som student på studiet vil du blant annet lære deg hvordan man bruker kundeinnsikt som grunnlag for å utvikle nye produkter og tjenester og hvordan man bør gå frem for å kommunisere slike ideer muntlig og skriftlig.

 • Konkurransefortrinn. For å kunne generere varige driftsoverskudd avhenger bedrifter av å anskaffe seg ressurser som kan gi fordeler i konkurranse med andre tilbydere. Du vil lære om egenskapene til slike ressurser og hvordan man går frem for å utvikle og anskaffe dem.

 • Forretningsmodeller. Du vil lære om hvordan man utvikler innovative pris- og salgsstrategier basert på egenskapene til forretningsideen dere arbeider med og kunders preferanser og betalingsvillighet.

 • Ledelse og arbeid i team. Du vil gjennom arbeid i team og næringsliv lære om gruppearbeid, kommunikasjon, prosjektstyring, rekruttering og mer. 

 • Bedriftsøkonomi. Du vil anskaffe deg grunnleggende ferdigheter innen både samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og markedsføring — i tillegg til kurs i blant annet statistikk, verdivurderinger og forretningsjus. Du vil lære deg å oppdage og implementere kreative løsninger på komplekse utfordringer og produsere resultat som skaper langsiktig verdi. 

Kurseksempler

En mann som bruker pc-en sin
En mann som bruker pc-en sin

Lær deg grunnleggende prinsipper om hvordan man oppdager og evaluerer markedsmuligheter, anskaffer ressurser og skriver en forretningsplan.

Dame som forklarer noe i et møte
Dame som forklarer noe i et møte

Lær hvordan du kan etablere virksomheten globalt for å være relevant internasjonalt og øke markedsmulighetene.

En mann som snakker under et møte, ved siden av en dame som prøver vr-briller
En mann som snakker under et møte, ved siden av en dame som prøver vr-briller

Få deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen bedriftsøkonomi, inkludert regnskapskapsføring, kalkyler og budsjettering. 

Rettshammer som slår ned, med skyskrapere foran
Rettshammer som slår ned, med skyskrapere foran

Få studiepoeng for å jobbe hos en bedrift i næringslivet. Unikt for bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap er mulighet for å også arbeide i egen bedrift.

Hvorfor velge dette studiet?

Engasjerende forelesninger og kvalitetsundervisning er noe vi streber etter å tilby. Vi er opptatte av at du skal bygge en solid kompetanse som gjør deg relevant for fremtidens arbeid. I videoen nedenfor beskriver en student, en faglig fra BI og en fra næringslivet sitt perspektiv på hvorfor du bør velge en bachelor i Forretningsutvikling og Entreprenørskap ved BI.

Hvorfor velge bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap?

Hva kan du bli?

Det er et skrikende behov for dyktige forretningsutviklere i norsk næringsliv. Praktisk erfaring med å gjennomføre mulighetsstudier i tett samarbeid med næringslivet verdsettes høyt blant arbeidsgivere. Faglig forankring innen økonomi, strategi og markedsføring danner også et solid grunnlag for videre karriere. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe som:

 • Forretningsutvikler i en oppstartsbedrift. Studiet passer utmerket for dem som ønsker å søke jobb i oppstartsselskaper (“start-ups”) innen for eksempel teknologi, finans, eiendom eller marin næring.
 • Gründer i egen bedrift. Mange studenter velger å gripe muligheten og starte egen bedrift basert på arbeidet de har gjort i løpet av studiet.
 • Forretningsutvikler i et etablert selskap. Også i etablerte selskaper er det behov for forretningsutviklere med praktisk erfaring, for eksempel for å håndtere kommende endringer relatert til teknologi, eldrebølgen, bærekraft og mer.
 • Konsulent. Studiet gir også et godt grunnlag for å finne jobb i konsulentbransjen, for eksempel som ledelsesrådgiver eller analytiker.
Guri Bækkelund Logistikkansvarlig Porsche Norge Selger opplevelser
Brage Eriksen Co-Founder & CMO Happy Norwegian AS Startet fullverdig bedrift under studietiden

Livet som forretningsutvikler

Arbeidet som forretningsutvikler varierer avhengig av bransjen og størrelsen på selskapet du jobber for. Generelt sett omhandler arbeidet til forretningsutviklere det å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter. En typisk arbeidshverdag inkluderer for eksempel arbeid med:

 • Analyser og strategi. Forretningsutviklere bruker mye tid på å undersøke og analysere markedstrender, konkurrenter og kunder. Slike analyser legges til grunn i videre arbeid med å formulere strategier for blant annet markedsføring, produktutvikling, prismodeller og partnerskap.
 • Idéutvikling i team. Som forretningsutvikler arbeider man i tverrfaglige team for å utvikle og kommersialisere nye produkter, tjenester og strategier. Arbeidet rapporteres ofte til ledergruppen i selskapet.
 • Ledelse. Det er vanlig at forretningsutviklere med erfaring innehar rollen som leder for prosjekt og nye initiativer.
 • Nettverksbygging. Forretningsutvikling inkluderer også arbeid med å bygge nettverk og relasjoner, både internt og eksternt i selskapet du arbeider med/for. Dette kan omfatte både reiser til konferanser og møter med potensielle kunder, samarbeidspartnere eller investorer.
 • Rapportering og evaluering. Som forretningsutvikler vil du også være ansvarlig for å evaluere og rapportere på suksessen til selskapets initiativer og strategier. Dette vil hjelpe selskapet med å gjøre justeringer og forbedringer over tid.

Muligheter i studietiden

Norge er et land med høy velstand og gode støtteordninger for personer som ønsker å forske på og kommersialisere nye produkter og tjenester.

Gjennom å studere entreprenørskap på BI får du mulighet til å ta del i et engasjerende og voksende innovasjonsmiljø både på skolen og i næringslivet. Studiet er bygget opp for å muliggjøre både arbeid med egne prosjekt, internship i ekstern bedrift og/eller utveksling til andre land. Hvis du ønsker å bruke kunnskapen din fra studiene gjennom å utforske nye løsninger og innovasjoner, så kan BI StartUp være en mulighet. 

Om man ønsker å heller sikte seg inn på videre studier (inkludert masterstudier som gir siviløkonom-kompetanse) er dette også mulig, da hele 45 studiepoeng er valgfag. På denne måten får du som student mulighet og fleksibilitet til å designe sitt eget studie — det som passer deg best og gir deg best utgangspunkt for din videre karriere. Sjekk ut noen av de spennende mulighetene du har underveis i studiet: 

Internship

Få relevant jobberfaring som en del av studiet og få den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs. Du kan selv velge bedrift, og får muligheten til å teste fag og bransje ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.

Utveksling

Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – ta deler av utdanningen din i utlandet! Ønsker du å jobbe i utlandet eller i et internasjonalt selskap etter studiene, kan det være lurt å velge utveksling.

Valgkurs

Vi tilbyr en rekke valgkurs, slik at du kan tilpasse studiet ditt etter egne ønsker og interesser. På den måten kan du bygge opp kompetanse og få en fagkombinasjon som gjør deg attraktiv og unik.

Hva kan du studere videre?

I tillegg til en solid økonomisk grunnutdanning har du også en unik mulighet til å ta videre utdanning innenfor innovasjon. Kandidater som fullfører studiet kvalifiserer blant for eksempel for opptak til sommerskole i San Francisco, Boston og Toronto gjennom Gründerskolen.

Mange velger også å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap kvalifiserer du faglig sett direkte til følgende studier:  

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene.

Med bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap kvalifiserer du selvsagt også for masterstudier ved andre norske og internasjonale universitet og handelshøyskoler.

BI tar forbehold om at endringer kan skje, og at opptakskrav til MSc-programmer kan endres fra år til år.

Blå bakgrunn med stjerner

Hvilken bachelorgrad passer deg best?

Studieomaten er en test som gir deg et bedre utgangspunkt for å velge riktig. Den gir deg en rangering av heltidsstudier som kan passe for hvem du er, og det du vil i fremtiden.

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon

Bachelorstudiene har prioritert søknadsfrist 15. april. Du må søke innen da for å være sikker på å få din søknad vurdert. For studier med ledig kapasitet tar vi i mot søknader også etter 15. april.