Høyskolekurs

Matematikk for økonomer

Matematikk for økonomer er et matematisk introduksjonskurs som gir deg grunnleggende ferdigheter til å kunne forstå matematiske problemstillinger og velge egnede strategier for å løse disse.

Hvorfor Matematikk for økonomer? 

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i matematiske begreper og tenkemåter. Matematisk begrepsforståelse innebærer blant annet evnen til å se sammenhenger mellom algebraiske og grafiske representasjoner av ett og samme problem, eller å se sammenhenger mellom matematikk og andre fag - spesielt økonomifaget. Kurset gir deg derfor et godt grunnlag å bygge videre på, på tvers av fagretninger. 

 

Emneoversikt

  • Elementær algebra: Likninger og likningssystemer.
  • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner: Polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponensial og logaritmefunksjoner
  • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
  • Funksjoner av flere variabler: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelses (Lagranges metode) 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Studiestart er 20. august med åpning av læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Studentene vurderes etter to eksamener. Del 1 er en  tre timers individuell flervalgseksamen og teller 20 %. Del 2 er en fire timers individuell skriftlig eksamen og teller 80 %. Studentene vil også måtte bestå to individuelle innleveringsoppgaver i løpet av semesteret for å oppnå endelig karakter i kurset. 

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i økonomi og administrasjon.

Søk nå