-
Nettstudier

Oversikt over valgkurs ved nettstudier

Her kan du se en oversikt over hvilke muligheter som finnes innen valgkurs og fordypninger for nettstudiene på BI.

Valgkurs 3. studietrinn og bacheloroppgave

Det som tidligere var fordypning 15 sp på 3. studietrinn ble fra og med studieåret 2022/2023 endret til å hete valgkurs.

På 3. studietrinn kan studentene velge å ta to kurs på 7,5 sp eller ett kurs på 15 sp.

Nettstudier tilbyr Prosjektledelse 15 sp. og Logistikkledelse – Supply Chain Management 15 sp.

På vårsemesteret skriver studentene Bacheloroppgave tilhørende studiet de går på (Bacheloroppgave i Øk.adm. eller Markedsføringsledelse).

Selvvalgt tema.

Nettstudenter kan også delta på valgkurs og fordypning på et BI Campus. Ta kontakt på info@bi.no. Fordypninger på campus gjennomføres som moduler, og er enklere å tilpasse arbeid og bosted.