-
Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse

Med denne fordypningen lærer du hvordan man planlegger, organiserer, og gjennomfører prosjekter.

Hvorfor prosjektledelse?

Det moderne samfunns virksomhet blir i stadig økende grad utført ved hjelp av prosjekter. Prosjektarbeidsformen synes å være tilpasset vår tid med stadig endring av virksomhetens teknologi, rammebetingelser og marked. Med en fordypning i prosjektledelse er du godt forberedt på å forstå prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til prosjekter. Videre vil du også forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet.

Emneoversikt

Prosjektkonseptet

 • Hva kjennetegner et prosjekt? Forskjellige prosjekttyper. Prosjektets formål og mål. Prosjektets livssyklus/faser.
 • Prosjektets interessenter/sponsorer. Introduksjon til sentrale virkemidler som planlegging, organisering, oppfølging, ledelse mm. Varierte og illustrative eksempler på praktisk prosjektvirksomhet innenfor næringsliv og forvaltning.

Prosjektplanlegging

 • Hva er prosjektplanlegging? Hva skal planlegges? Hvorfor og hvordan skal det planlegges? Hvem planlegger?
 • Planleggingsnivåer. Prosjektmandat. Planlegging i strategisk og operasjonelt perspektiv. Milepælsplanlegging.
 • Prosjektnedbrytings-strukturer (WBS).
 • Aktivitetsplanlegging ved hjelp av nettverk. AoN-nettverk. Kritisk linje og kritiske aktiviteter. Gantt-kart.
 • Slakk/flyt. Ressursplanlegging. Sammenhengen mellom overordnet planlegging og detaljplanlegging.
 • Prosjektbudsjett og –økonomi. Planleggingsaspektet sett i lys av forskjellige typer prosjekter.

Prosjektorganisering

 • Prosjekt vs linje.
 • Organiseringsmodeller/prinsipper.
 • Ansvarskart.
 • Styringsgruppen.
 • Prosjektlederen.
 • Valg av prosjektorganisasjon for forskjellige prosjekttyper. Organisering av prosjektteam.

Prosjektusikkerhet

 • Hva kan være usikkert i prosjekter?
 • Håndtering av usikkerhet/risiko/muligheter.
 • Repetisjon av grunnleggende kunnskaper i statistikk.
 • Usikkerhet vedrørende prosjektets varighet (PERT).
 • Fastsettelse av sikkerhetsmarginer.

Beslutninger under usikkerhet.

 • Risikoreduksjon ved hjelp av kontrakter, forsikringer mm..
 • Prosjektgjennomføring og oppfølging
 • Hva kan gå galt i prosjekter?
 • Styringsfaktorer. Plan og virkelighet.
 • Avviksanalyse.

Planlegging som kontinuerlig prosess.

 • Identifikasjon, rapportering, analyse, beslutning, handling. Økonomisk oppfølging, "Earned Value", S-kurver.
 • Prosjektledelse og prosjektlederen
 • Prosjektlederen og hans hverdag, arbeidsform, oppgaver og motivasjon.
 • Informasjon og kommunikasjon.

Prosjektkultur

 • Samarbeid og konflikt.
 • Møter - Gjennomføring av prosjektmøter.
 • Prosjektet – Strategisk perspektiv
 • Strategisk virksomhetsplanlegging.
 • Valg av prosjekter.

Prosjekt og program.

 • Multiprosjektplanlegging.
 • Prosjektorganisasjonen. Prosjektfagets historikk, status og sannsynlig fremtid.
 • Prosjekt-"skoler".
 • Sammenhengen mellom prosjektets elementer, de forskjellige undervisningsmodulene sett i sammenheng

 

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Stavanger: høst 2024
Undervisningen er samlingsbasert.
Timeplan vil bli publisert 1. juli 

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.