Fordypning

Logistikk­ledelse - Supply Chain Management

Denne fordypningen gir deg dyptgående, ledelsesorientert kunnskap om utvikling og ledelse av forsyningskjeder og logistikk.

Hvorfor logistikkledelse - supply chain management?

Fordypningen skal gi deg dyptgående, ledelsesorientert kunnskap og forståelse om utvikling og ledelse av forsyningskjeder og om bedriftsintern logistikk. Videre vil du lære de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, planlegge produksjon, transportere og levere varer på en måte som oppfyller kundenes servicekrav på en kostnadseffektiv måte. Du vil forståelse for hvordan forskjellige logistikkløsninger påvirker miljøet og hvilke etiske utfordringer man kan møte på i innkjøpsarbeidet.

Emneoversikt


Innkjøp

 • Innkjøpsprosessen
 • Segmentering av leverandører
 • Innkjøpets betydning for bedriften
 • Innkjøpsforhandlinger

Transport

 • Transportmarkedets oppbygging
 • Transport og miljø
 • Transportprising
 • Ruteplanlegging

Driftsledelse

 • Distribusjonsplanlegging
 • Lageroptimering
 • Produksjonsplanlegging

Se en introduksjon av fordypningen

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer. I tillegg anbefales det at studentene har tatt kurset markedsføringskanaler og logistikk eller tilsvarende.
 • Opptakskrav: For å ta fordypning må du ha 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende. Du må også ha grunnkurs i statistikk (eller tilsvarende) fra 1. år på bachelorstudiet. Om du skal bygge opp et studium ved å gjennomføre enkeltkurs kreves det at du tilfredsstiller krav til generell studiekompetanse eller realkompetanse for å få tittel/grad.

Gjennomføring

I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå