-
Kurs bachelornivå

Logistikk­ledelse - Supply Chain Management

Denne fordypningen gir deg dyptgående, ledelsesorientert kunnskap om utvikling og ledelse av forsyningskjeder og logistikk.

Hvorfor logistikkledelse - supply chain management?

Fordypningen skal gi deg dyptgående, ledelsesorientert kunnskap og forståelse om utvikling og ledelse av forsyningskjeder og om bedriftsintern logistikk. Videre vil du lære de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, planlegge produksjon, transportere og levere varer på en måte som oppfyller kundenes servicekrav på en kostnadseffektiv måte. Du vil forståelse for hvordan forskjellige logistikkløsninger påvirker miljøet og hvilke etiske utfordringer man kan møte på i innkjøpsarbeidet.

Emneoversikt


Innkjøp

 • Innkjøpsprosessen
 • Segmentering av leverandører
 • Innkjøpets betydning for bedriften
 • Innkjøpsforhandlinger


Transport

 • Transportmarkedets oppbygging
 • Transport og miljø
 • Transportprising
 • Ruteplanlegging


Driftsledelse

 • Distribusjonsplanlegging
 • Lageroptimering
 • Produksjonsplanlegging

"Vi står overfor en endring på arbeidsplassen og kurset førte til at og kunne bidra sterkere i vårt team. Jeg fikk en dypere forståelse av innkjøpsfaget og satte stor pris på de flinke foreleserne som benyttet mange praktiske eksempler."

Mathilda Carlsson

Tidligere student

Praktisk informasjon

Video

I denne videoen forteller førstelektor Eirill Bø om effektive materialstrømmer. Fordypningen Logistikkledelse er et tredelt kurs, hvor del 1 er innkjøp, del 2 er driftsledelse, og del 3 er transport. Videre forteller tidligere student Alexander Hermansen om viktigheten av vareflyt, kommunikasjon og det å effektivisere bedriften.

Se en introduksjon av fordypningen

Timeplan

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.