Høyskolekurs

Markedsrett og etikk

Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket for virksomheter som driver markedsføring og salg, og har spesielt fokus på avtalerettslig regulering, kjøpsrett, markedsføringslovens bestemmelser, og immaterielle verdier.

Hvorfor markedsrett og etikk?

Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket som gjelder for alle typer virksomheter som driver markedsføring og salg. Kurset fokuseres spesielt på avtalerettslig regulering, kjøpsrett, markedsføringslovens bestemmelser og juridisk håndtering av en virksomhets immaterielle verdier (f. eks design- og varemerkerettigheter, opphavsrett og patent). I tillegg til den juridiske innføringen oppøves også studentenes evne til å foreta vurderinger av hva som er etisk forsvarlig innen den enkelte bransje. Kurset skal gi studentene god innsikt i det juridiske rammeverket, samt en innføring i de etiske avveininger som typisk foretas i ytterkanten av den rettslige reguleringen.

 

EMNEOVERSIKT

  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Etikkens plass i jussen
  • Hovedpunkter i avtaleretten
  • Hovedpunkter i kjøpsretten
  • Regler om forbrukernes angrerett
  • Markedsføringslovens regler om forbrukerbeskyttelse
  • Konkurransebeskyttelse med immaterialrett

 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2019
Bergen: vår 2019
Stavanger: vår 2019
Trondheim: vår 2019

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i Markedsføringsledelse.

Når kan jeg søke?