Kurs bachelornivå

Markedsrett og etikk

Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket for virksomheter som driver markedsføring og salg, og har spesielt fokus på avtalerettslig regulering, kjøpsrett, markedsføringslovens bestemmelser, og immaterielle verdier.

Hvorfor markedsrett og etikk?

Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket som gjelder for alle typer virksomheter som driver markedsføring og salg. Kurset fokuseres spesielt på avtalerettslig regulering, kjøpsrett, markedsføringslovens bestemmelser og juridisk håndtering av en virksomhets immaterielle verdier (f. eks design- og varemerkerettigheter, opphavsrett og patent). I tillegg til den juridiske innføringen oppøves også studentenes evne til å foreta vurderinger av hva som er etisk forsvarlig innen den enkelte bransje. Kurset skal gi studentene god innsikt i det juridiske rammeverket, samt en innføring i de etiske avveininger som typisk foretas i ytterkanten av den rettslige reguleringen.

 

EMNEOVERSIKT

  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Etikkens plass i jussen
  • Hovedpunkter i avtaleretten
  • Hovedpunkter i kjøpsretten
  • Regler om forbrukernes angrerett
  • Markedsføringslovens regler om forbrukerbeskyttelse
  • Konkurransebeskyttelse med immaterialrett

 

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Vårens kurs og programmer gjennomføres som en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger, og gjennomføringene tilpasses hele tiden gjeldende smittevernsanbefalinger fra myndighetene.

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 18. januar (digitalt klasserom åpner)
Bergen: vår 2021
Stavanger: vår 2021