-
Kurs bachelornivå

Markedsrett og etikk

Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket for virksomheter som driver markedsføring og salg, og har spesielt fokus på avtalerettslig regulering, kjøpsrett, markedsføringslovens bestemmelser, og immaterielle verdier.

Hvorfor markedsrett og etikk?

Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket som gjelder for alle typer virksomheter som driver markedsføring og salg. Kurset fokuseres spesielt på avtalerettslig regulering, kjøpsrett, markedsføringslovens bestemmelser og juridisk håndtering av en virksomhets immaterielle verdier (f. eks design- og varemerkerettigheter, opphavsrett og patent). I tillegg til den juridiske innføringen oppøves også studentenes evne til å foreta vurderinger av hva som er etisk forsvarlig innen den enkelte bransje. Kurset skal gi studentene god innsikt i det juridiske rammeverket, samt en innføring i de etiske avveininger som typisk foretas i ytterkanten av den rettslige reguleringen.

 

EMNEOVERSIKT

  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Etikkens plass i jussen
  • Hovedpunkter i avtaleretten
  • Hovedpunkter i kjøpsretten
  • Regler om forbrukernes angrerett
  • Markedsføringslovens regler om forbrukerbeskyttelse
  • Konkurransebeskyttelse med immaterialrett

 

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Bergen og Stavanger: vår 2024

Nettstudier: vår 2024

Studiestart nettstudier: mandag 15. januar

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.