-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Ledelse og styring av kunderelasjoner

Introduksjon

En av de aller viktigste ressursene til en bedrift er sterke kunderelasjoner, og for mange bedrifter er kundene den aller viktigste ressursen de har. Å forstå hvordan relasjonene med kundene etableres, utvikles og ivaretas er spesielt viktig i bedriftsmarkeder, men det er også viktig i konsumentmarkeder. Sterke og lønnsomme relasjoner med kundene er viktige fordi det betyr at bedriften kan forvente en viss kontantstrøm fra kundene i framtiden, og relasjonene kan gi mulighet for å øke salget til hver kunde og dermed øke verdiskaping, salg og lønnsomhet over tid. 

I den første delen av dette kurset konsentrere vi oss om den enkelte kunderelasjonen og hvordan den kan etableres, utvikles og vedlikeholdes, før vi i den andre delen tar for oss hele porteføljer av kunder og hvordan ulike teorier, verktøy og teknologi kan hjelpe oss å håndtere dem. Vi veksler mellom å se på kunderelasjoner i bedriftsmarkeder og konsumentmarkeder, slik at du forstår forskjellene og likhetene mellom relasjoner i disse markedene. 

Kursets innhold

1) Styring av den enkelte relasjon  

 1. Transaksjoner versus relasjoner: Hva er en relasjon? 
 2. Kundeverdi for bedriftskunder og forbrukere: Spenningen mellom verdiskaping og verdikapring 
 3. Analysere transaksjoner: Kartlegging av transaksjonsegenskaper og kilder til potensielle transaksjonskostnader 
 4. Kundeløsninger og problemløsing i samarbeid med kunder: Kilder til samhandlings- og samarbeidsutfordringer 
 5. Styring av kunderelasjoner: Relasjonskontrakter og tillit, gjensidig forståelse og formelle kontrakter og andre styringsverktøy 
 6. Relasjonsbyggingsprosessen 
 7. Spesielle kontekster: offentlige anskaffelser 
 8. Personlig salg og forhandlinger 

2) Ledelse av kunderelasjoner  

 1. Kundeporteføljeverdi 
 2. Kundestrategi 
 3. Segmentering 
 4. Design av relasjonskonsept 
 5. Design av serviceconsept 
 6. Design av kundeprogrammer 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.