-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Prestasjonsstyring

Kursets innhold

Delemne 1: Perspektiver på prestasjonsstyring (30 %)

 • Ulike former for prestasjonsstyring
 • Egenskaper ved tradisjonell finansiell styring
 • Kritikk mot tradisjonell finansiell styring
  • Relevanskritikken mot tradisjonell styring
  • Beyond-budgeting-filosofien
 • Dynamisk og helhetlig virksomhetsstyring (styring i kontekst)
  • Levers of Control-rammeverket
  • Muliggjørende design og fleksibel bruk av styringsverktøy 
  • Bærekraftshensyn i prestasjonsstyringen Målstyring og ansvarlighet

Delemne 2: Mål- og indikatorstyring i praksis (30 %)

 • Grunnleggende årsaker til konkurransekraft og verdiskapning
 • Verdi- og kostnadsdrivere
 • Bruk av finansielle nøkkeltall i målstyring
 • Sentrale komponenter i en balansert målstyringsmodell (BSC)
 • Bruk av prognoser i målstyringen
 • Casebasert utvikling av målstyringsmodeller (ferdighetstrening)  

Delemne 3: Budsjettering og driftsrapportering (40 %)

 • Inntektsprognostisering 
 • Casebasert budsjettering med Excel (ferdighetstrening)    
  • Budsjettering på virksomhetsnivå for vare- og tjenesteprodusenter
  • Budsjettering for oppstartsbedrifter
  • Prosjektbudsjettering    
  • Budsjettering på vare- og tjenegruppenivå
 • Budsjettsimuleringer
 • Budsjettanalyse (tilsvarende format som regnskapsanalyse)
 • Drifts- og bærekraftrapportering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.