-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Prestasjonsstyring

Introduksjon

Prestasjonsstyring som del av fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring, omfatter utvikling, tilrettelegging og bruk av styringsmekanismer for å understøtte verdiskapningsprosessen. I næringsvirksomhet er mål- og indikatorstyring den rådende styringsformen. Denne styringsformen handler grunnleggende sett om tre ting:

 1. finne ut hva som påvirker verdiskapningen i positiv og negativ retning
 2. tilgjengeliggjøre og samordne ressurser slik at de trekker i samme retning mot en utpekt kurs
 3. varsle avvik fra en utpekt kurs, korrigere kursen og lære fra erfaringer. I prestasjonsstyring brukes styringsverktøy for å lukke negative gap på en utpekt kurs eller for å stimulere til meningsbrytning og strategisk fornyelse.  

Kursets innhold

Del 1 - Perspektiver på prestasjonsstyring 

 • Verdiskapning: hva, hvorfor, hvordan og for hvem
 • Ulike former for prestasjonsstyring
 • Prestasjonsstyring i næringsvirksomhet
 • Viktige styringskonsepter
 • Dynamisk styring

Del 2 - Kostnader og operasjonell effektivisering 

 • Kostnadsbegreper
 • Kostnads- og inntektsrelevans
 • Operasjonell effektivisering

Del 3 - Mål- og indikatorstyring 

 • Balansert målstyring
 • Bærekraftsrapportering
 • Casebasert utvikling av målstyringsmodeller
 • Prognosebasert styring

Del 4 - Budsjettering 

 • Budsjettets forhold til finansregnskapet
 • Budsjettets plass i målstyring
 • Resultatbudsjettering
 • Likviditetsbudsjettering
 • Balansebudsjettering
 • Budsjettsimulering
 • Intern rapportering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.