-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Markedsføringsledelse og strategi

Introduksjon

Kurset er utviklet i samarbeid med Institutt for markedsføring og Institutt for strategi.

Enhver bedrift må utarbeide en grundig strategi og plan for å skape tilstrekkelig inntekter, sikre lønnsomhet og opprettholde levedyktighet. Dette kurset fokuserer på bedrifter som opererer i markeder der inntekter skapes gjennom salg av produkter og tjenester til kunder.

Langsiktig markedssuksess krever en markedsorientert organisasjon som tilpasser seg og utnytter nåværende og fremtidige kundebehov gjennom å tilby verdifulle produkter og tjenester.

Kjernen i strategiarbeidet ligger i å utvikle og opprettholde konkurransefortrinn basert på unike ressurser som er vanskelige å etterligne. Dette kurset legger vekt på ressurser knyttet til markedet, som for eksempel kunderelasjoner, merkevarer og distribusjonspartnerskap. I takt med digitaliseringen av økonomien øker betydningen av strategiske initiativer knyttet til nettopp denne type ressurser for lønnsomhet og langsiktig suksess.

Kursets innhold

 • Grunnleggende strategiske begreper og teorier
  • Aktiviteter i verdikjeden og skala økonomi
  • Strategiske ressurser
  • Fremtidig kontantstrøm og finansiell verdi
  • Strategiske valg og markedsheterogenitet
 • Markedsføringsledelse og strategi
  • Markedsmatrisen med strategiske produktkategorier og segmenter
  • Fordeling av inntekter og (alle) kostnader i markedsmatrisen
  • Ledelse av koordinering og synergier innenfor og på kryss i markedsmatrisen
 • Analyse av markeder
  • Definisjon av et marked
  • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel i et marked (Markedsmekanismen)
  • Eksterne trender og forventede endringer i markeder (PESTEL)
  • Konkurransedynamikk og strategiske valg for posisjonering (5 C)
  • Markedsstrukturer
 • Analyse av kunder
  • Kjøpsprosess og kundereiser (customer journey)
  • Kundetilfredshet og utvikling av kunderelasjoner
  • Holdningsdannelse og overtalelse gjennom markedskommunikasjon
 • Strategisk ledelse av kundeporteføljen
  • Kundeheterogenitet og segmentering
  • Kundedata og analyser
  • Design av kundeservice og kundeinteraksjon
  • Kundekommunikasjon og kundeprogram
 • Strategisk ledelse av produktporteføljen
  • Produktdifferensiering og innovasjon
  • Produktkvalitet, lønnsomhet og kundetilfredshet
  • Prising
  • Distribusjon og partnernettverk
 • Strategisk ledelse av merkevaren
  • Merkevareposisjonering
  • Merkevarekommunikasjon
  • Merkearkitektur
 • Strategisk markedsplanlegging
  • Identifikasjon og formulering av markedsproblemer strategien skal løse
  • Markedsplanleggingsprosessen
  • Strategiske styringstall
  • Formulering av en overbevisende strategisk markedsplan

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.