-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Organisasjonsatferd og ledelse

Introduksjon

Dette kurset er en norsk versjon av det internasjonale handelshøyskole faget "Organizational Behavior". Faget dreier seg om at menneskers egenskaper, innsats og samspill, deres organisering og ledelse har grunnleggende betydning for organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi. Det er de menneskelig egenskaper og prosesser som er i fokus i dette kurset.

Kurset dekker de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset gir også en innføring i organisasjonsteoretiske emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign. Organisasjonen er både en kontekst og et verktøy hvor mennesker med forskjellige egenskaper samspiller for å skape verdier. Ledelse er en sentral prosess i alt dette og som gir retning, mobiliserer innsats og som dermed bidrar til medarbeideres, gruppers og organisasjoners suksess.

Kurset skal bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, helse, innsats og produktivitet. Videre skal kurset gi kunnskaper om grupper og team, arbeidsmiljø, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstaking. Det vil videre bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser og e-ledelse.

Kurset gir en bred og grunnleggende innføring i hvordan man kan legge til rette for bærekraftig bruk av menneskelige ressurser.

Kursets innhold

 • Individer i grupper og organisasjoner
  • Individuelle egenskaper og produktivitet i organisasjoner.
  • Motivasjon, holdninger og prestasjoner
  • Tenkning på jobben: læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet.
  • Arbeid i grupper. Samhandling og arbeidsmiljø.
  • Kommunikasjon, informasjon, makt og påvirkning.
  • Mangfold i arbeidslivet.
 • Organisasjonsteoretiske emner
  • Hvorfor har vi organisasjoner?
  • Organisasjonsdesign
  • Organisasjonsstruktur
  • Organisasjonskultur
  • Organisasjonsendring
  • Tredjeparts samarbeidet i norsk arbeidsliv
 • Ledelsesfaglige emner
  • Hva er ledelse?
  • Lederegenskaper, lederadferd og leder-medarbeider-relasjoner
  • Mangfold i ledelse
  • Ledelse og teknologi
  • Destruktiv ledelse
  • Ledelse og samfunnsansvar

  Forbehold

  Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.