-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Organisasjonsatferd og ledelse

Introduksjon

Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset gir også en innføring i organisasjonsteoretiske emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign. Organisasjonen er både en kontekst og et verktøy hvor mennesker med forskjellige egenskaper samspiller for å skape verdier. Kurset skal i tråd med dette bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, innsats og produktivitet. Videre skal kurset gi kunnskaper om grupper og team, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstaking. Det vil videre bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser og e-ledelse. Kurset gir en bred og grunnleggende innføring i hvordan man kan legge til rette for bærekraftig bruk av menneskelige ressurser.

Kursets innhold

• Ledelsesfaglige emner

 • Hva er ledelse?
 • Lederegenskaper, lederadferd og leder-medarbeider-relasjoner
 • Mangfold i ledelse
 • Ledelse og teknologi
 • Destruktiv ledelse

• Organisasjonsteoretiske emner

 • Hvorfor har vi organisasjoner?
 • Økonomisk organisasjonsteori
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur
 • Organisasjonsendring

• Individer i grupper og organisasjoner

 • Motivasjon, holdninger og prestasjoner
 • Tenkning på jobben: læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet.
 • Arbeid i grupper og samhandling.
 • Kommunikasjon, informasjon, makt og påvirkning.
 • Mangfold i arbeidslivet.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.