-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Samfunnsøkonomi I

Kursets innhold

Tentativ liste over emner (med referanser til den foreslåtte læreplanen i parentes):

 1.  Hva er økonomi? (KJERNE 1)
  • Inntektsforskjell.
  • Bærekraft – økonomi og miljø.
  • Økonomisk historie – kapitalismens utvikling.
  • Institusjoner, myndigheter og økonomi.
  • Samfunnsøkonomi og økonomien.
 2.  Teknologi, befolkning og vekst (CORE 2)
  • Den industrielle revolusjonen og rømming fra malthusiansk stagnasjon.
 3. Knapphet og valg (CORE 3, 7)
  • Enkeltpersoner, husholdninger og bedrifter.
 4. Markeder (CORE 8)
  • Tilbud, etterspørsel og konkurranse.
 5. Markedsdynamikk og regulering (CORE 11 og 12)
  • Mangel på konkurranse, markedssvikt og eksternaliteter.
  • Ytre effekter av forurensning.
 6. Arbeidsmarkedet (CORE 9 + tilleggslitteratur om den nordiske modellen)
  • Tilbud, etterspørsel, friksjoner og arbeidsmarkedsinstitusjoner.
  • Kollektive forhandlinger og den nordiske modellen.
 7. Konjunkturer og arbeidsledighet (CORE 13 + supplerende Norgesspesifikk litteratur)
  • Sentrale makroøkonomiske aggregater.
 8. Makroøkonomi og politikk (CORE 14 og 15)
  • Finanspolitikk
  • Pengepolitikk
 9. Langsiktig økonomisk vekst (CORE 16 + supplerende Norgesspesifikk litteratur)
  • Fattigdom, ulikhet, institusjoner og handel.

 

Ytterligere temaer under vurdering:

 • Spillteori og sosial interaksjon (CORE 4)
 • Mer om ulikhet (CORE 19, «Capstone»)
 • Miljø og bærekraft (CORE 20, «Capstone»)
 • Mer om institusjoner og demokrati (CORE 22, «Capstone»)

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.