-
Forskning

Institutt for markedsføring

Institutt for markedsføring ved BI har forskere i den absolutte toppklassen. Dette gjør at våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor markedsføring.

Institutt for markedsføring er et av Europas største fagmiljøer i markedsføring.

Fagmiljøet markedsføring på BI består av i alt 49 faglige, hvorav 27 med doktorgrad, 14 professorer og 9 doktorgradsstipendiater. Andelen internasjonalt faglige er 50 %.

Ansatte ved instituttet