-
Forskning

Institutt for markedsføring

Institutt for markedsføring ved BI har forskere i den absolutte toppklassen. Dette gjør at våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor markedsføring.

Ansatte ved instituttet