-
Institutt for samfunnsøkonomi

Pål Aakre (01.08.1940-15.11.2021), Amanuensis ved Handelshøyskolen BI

Av: Tommy Sveen, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Det er med sorg vi har mottatt budskapet om bortgangen til BIs tidligere amanuensis, Pål Aakre. Den gode kollegaen og suverene pedagogen gikk bort mandag 15. november, 81 år gammel.

Pål Aakre startet som student på BI i 1963 og var en av de første kandidatene som fullførte BIs  2-årige fulltidsprogram. I august 1965, rett etter fullførte studier, ble han ansatt av Finn Øien, grunnleggeren av Bedriftsøkonomisk institutt; nå Handelshøyskolen BI. BI holdt den gang til på Vinderen med 13 ansatte og i begynnelsen jobbet Pål både med IT (en svær IBM maskin) og undervisning.

Pål var med på hele BI-reisen, fra Vinderen videre til Frysja, Sandvika, Schous og til slutt Nydalen. Han var en dedikert pedagog og var svært opptatt av studentenes læring. Alltid godt forberedt og humørfylt. Han har selv en gang regnet ut at han hadde hatt 30 – 40 000 studenter gjennom sin karriere. Han er antagelig også den eneste vi vet om som har hatt tre generasjoner som studenter: Mor, datter og barnebarn.

Pål var meget sportsinteressert og dette preget ofte samtalen i kantinen under lunsjen. Han var også en meget god bridgespiller. Mest av alt minnes vi en fantastisk pedagog og foreleser. Mange av oss som jobber på BI og som selv har tatt utdanningen vår her, vil tenke tilbake på noen fantastiske forelesninger og en pedagog full av iver og omsorg for studentene. Han fikk oss til å elske statistikkfaget og det er nærmest umulig å tenke seg statistikk uten å tenke på Pål Aakre. Tidligere studenter, nå faglige ansatte på BI, sier selv at de fremdeles har glede av hans pedagogikk og læreform.

Etter at Pål gikk av med pensjon i 2010, var han fremdeles i gangene på instituttet og sensurerte helt frem til 2018. Vi minnes Pål med stor respekt og glede og lyser fred over hans minne.

Large-Aakre_Pål_1321.jpg