-
Forskningssenter

Senter for forskning på husholdningsfinans og makroøkonomi (HOFIMAR)

Vi fremmer forskning om husholdningers finansielle adferd og makroøkonomi, med særlig vekt på samspillet mellom de to.

Velkommen til HOFIMAR

På Handelshøyskolen BI har vi et sterkt fagmiljø innen husholdningsfinans og makroøkonomi, samt rik erfaring med unike norske data som lar oss utforske problemstillinger internasjonal forskning ikke gir utfyllende svar på.

HOFIMAR er opprettet for å styrke forskningsinnsatsen på disse områdene og formidle resultatene til offentligheten. Vår aktivitet består av egen forskning i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljø, forskningsformidling gjennom media og kontakt med beslutningstakere, organisering av fagkonferanser, kursvirksomhet og veiledning av studenter.

Bilde av Gisle James Natvik

Gisle James Natvik

Professor Institutt for samfunnsøkonomi +4746410677
Bilde av Andreas Fagereng

Andreas Fagereng

Professor Institutt for finans

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
N-0442 Oslo

Sentralbord: +47 46 41 00 00