-
Nyhet - Senter for byggenæringen

Sebastiano Lombardo ansatt som Første­amanuensis II

Sebastiano Lombardo, tidligere næringslivs-PhD ved institutt for strategi, begynte 1. mai i en 20 prosent stilling på instituttet. Stillingen er sponset av Norconsult.

20. mai 2016

Sebastiano Lombardo var en av BIs aller første næringslivsdoktorander og utførte sitt doktorgradsarbeid i rammen av et samarbeid mellom BI, Norconsult og Norges Forskningsråd. Hans avhandling «Client-consultant interaction practices: Sources of ingenuity, value creation and strategizing» ble forsvart i 2014.

Norconsult har ønsket å fortsette relasjonen med BI, og vil nå sponse en 20% stilling for Lombardo ved institutt for strategi. I første omgang gjelder avtalen i 3 år.

Denne typen gave er svært verdifull for BI fordi den gir nærhet til problemstillinger bedrifter er opptatt av, og muligheter for større praktisk relevans. I tillegg vil BI nyte godt av Lombardos forskningskapasitet, innsikt og nettverk. Samarbeidet gir Norconsult muligheten til å få innsikt i og tilgang til relevant forskning. Lombardo vil i første omgang jobbe tett med aktiviteter i tilknytning til BIs senter for byggenæringen, og vil fortsette samarbeidet med sin tidligere veileder professor Ragnhild Kvålshaugen.

- Vi ser at bedrifter som engasjerer seg i BI på denne måten vil ligge i forkant når det gjelder å gjøre seg nytte av kunnskapen som utvikles gjennom forskning på BI, sier rektor Inge Jan Henjesand.