-
Læringssenteret

Webinar på BI

Alle nettkurs skal nå ha eksamensforberedende webinarer - noe som har gjort at antall webinarer totalt har skutt i været. Men webinar kan også brukes på andre måter, og stadig flere faglige bruker webinarer som ressurs i undervisningen.

Et webinar kan brukes som erstatning for forelesning eller samling, eller som et supplement, for eksempel som eksamensforberedelse eller som spørretime. 

I Adobe Connect kan man bruke ulike oppsett for å dele innhold med studentene via internett. Man kan ha ren videooverføring, bruke PowerPoint eller mediefiler, dele skjerm eller skrive og regne på SmartPodium. Man kan også legge opp til at studentene deltar ved å stille spørsmål i en chat, eller har presentasjoner for hverandre. Det eneste studentene trenger er lenke til det virtuelle møterommet, samt oppdatert Flash Player. Alt foregår i nettleseren.

Det er sommeren 2016 26 brukere med egne lisenser i AdobeConnect, som kan kjøre webinarer der de vil og når de vil. I tillegg bistår LearningLabs supportteam mange faglige som ikke har behov for en egen lisens, men som har lyst til å holde bare noen få webinarer. Våren 2016 er det avholdt over 30 eksamenswebinarer for nettstudier, i tillegg har det vært flere brukere som har gjennomført forelesninger, veiledning, spørretimer og paneldebatter ved hjelp av webinar.

Les mer om Adobe Connect her. For mer informasjon, kontakt ll-support@bi.no

Gå tilbake til: