-
Læringssenteret

Bruk av Kahoot

Ønsker du å få en kjapp tilbakemelding på om studentene har forstått det foreleste temaet? Eller ønsker du mer studentaktivitet? Kahoot eller klikkere er mulige virkemidler for dette.

Kahoot, klikkere, eller studentresponssystemer, er enten smarttelefoner eller mentometerknapper, som brukes for å stille flervalgsspørsmål i klasserommet som studentene så svarer på ved hjelp av avstemming.

Mye av litteraturen om klikkere er selvrapportering fra studentene, mens det er noen få undersøkelser som har gjort kvasieksperimenter for å se om bruk av klikkere gir bedre resultater på eksamen, det vil si økt læringseffekt.

Oppsummert kan man si at det ikke er bruken av klikkere i seg selv som har noen effekt. Klikkere kan gi økt læringseffekt hvis de kan fasilitere andre prosesser som gir økt læring, som for eksempel studentaktivitet, at studenter får anledning til å reflektere over det de har lært, at studentene kan sjekke om den forståelsen de har er riktig, at studentene kan monitorere egen læringsprosess, eller så enkelt som at underviseren kan sjekke om studentene har skjønt det de skal før han eller hun går videre (se Kay and LeSage (2009)) for en oversikt). Klikkere kan også brukes til å fasilitere gruppearbeid mellom studentene og peer-teaching (Dunne and Ryan 2012).

Klikkere er bare et av flere virkemidler som kan brukes for å oppnå denne effekten i klasserommet. Det finnes eksempler på undersøkelser som viser at det å stille spørsmålet og så presentere fasiten på samme måte som ved et klikkerspørsmål også kan ha økt læringseffekt (Anthis 2011). Tenk derfor over hva du ønsker å oppnå med å bruke klikkere, og om det kanskje kan være andre virkemidler som kan være like gode for å oppnå det samme.

Referanser:

Anthis, K. (2011). "Is it the clicker, or is it the question? Untangling the effects of student response system use." Teaching of Psychology 38(3): 189-193.               

Dunne, J. and B. Ryan (2012). Harnessing technology to make learning (and teaching) more fun. Proceedings of the International Conference on Engaging Pedagogy, Dublin December 14th.               

Kay, R. H. and A. LeSage (2009). "Examining the benefits and challenges of using audience response systems: A review of the literature." Computers & Education 53(3): 819-827.