-
Læringssenteret

Blended learning

Blended learning er en undervisningsform som kombinerer samlinger med digitale læringsaktiviteter på en gjennomtenkt måte. Fordelingen mellom samlinger og aktiviteter på nett kan variere fra en balanse mellom de to til en hovedvekt på det ene.

Blended Learning på Executive Bachelor

Poenget med Blended learning er å utnytte styrkene til både digitale og ikke-digitale undervisningsmetoder, på en måte som gjør at den totale læringen blir bedre. Blended learning er et av BIs satsingsområder for å fremstå som en moderne og digital vitenskapelig høyskole.

Bakgrunn for Blended Learning på Executive Bachelor

 • Benytte flere av mulighetene som finnes innen læringsteknologi for å øke fleksibilitet og læringsutbytte
 • Et mer gjennomført kursdesign med tydelig BI-preg
 • Definerte leveranseformer som avklarer hva som forventes av innhold
 • Jevn kvalitet på kursleveranser

Tre konsepter for Blended Learning

Nettbaserte kurs
Fullverdig undervisningsopplegg i nettklasserom. Samlinger brukes først og fremst til motivasjon, refleksjon og å klargjøre hvordan studentene skal jobbe med kurset gjennom semesteret, samt faglig oppsummering før eksamen. Les mer om Nettbaserte kurs.

Blandet læring
Læringsaktiviteter skjer både i nettklasserom og på samling med bakgrunn i hva som fungerer best hvor. Det er broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre. Studenter må delta på både samlinger og aktiviteter i nettklasserom for å få fullt utbytte. Les mer om Blandet læring.

Samlingsbaserte kurs
Undervisningen skjer i hovedsak på samling/forelesning. Nettklasserom brukes først og fremst til å forberede og oppsummere det som har skjedd på samlingene. Les mer om Samlingsbaserte kurs.

Les mer i brosjyren.

Brosjyre Blended Learning

Kom i gang med Blended Learning

Her finner du elementer som hører hjemme i konseptene. For å finne ut hvilke elementer som er obligatoriske eller frivillige i ditt kurs, bruk sjekklisten. 

Sjekkliste for konsept 1 - nettkurs

Sjekkliste for konsept 2 - blandet kurs

Sjekkliste for konsept 3 - samlingsbaserte kurs

 • Kursintroduksjon og aktivitetsplan

  Før kursstart bør det legges ut en "Velkommen til kurset"-video hvor du kort presenterer deg selv, dine forventninger til studentene og essensen i kursets innhold og arbeidsmåter.

  En aktivitetsplan med oversikt over semesterets læringsaktiviteter, innleveringer og oppgaver bør også ligge klart i nettklasserommet ved kursstart.

  Eksempel på aktivitetsplan

 • Forberedelse til og oppsummering av samlinger

  Noen dager før samling kan du publisere en video eller et oppslag som sier noe om hva studentene bør forberede seg på, dette kan gjerne være et refleksjonsspørsmål.

  Etter samling kan du invitere studentene til å dele det de lærte på samling, eller du kan legge ut det du mener var de viktigste lærdommene fra samlingen.

 • Samlinger

  Det er viktig å skape sammenheng mellom det som skjer på nett og på samlinger. Det kan du gjøre ved å henvise til diskusjoner og vise til nettklasserommet.

  Ønsker du å skape mer aktivitet på samling kan du bruke verktøy som Kahoot, Todaysmeet og Padlet, i tillegg til for eksempel gruppediskusjoner, summegrupper, standpunkt og tenkeskriving.

 • Læringsaktiviteter

  På nett kan video, podcast, webinar, videoforelesning eller diskusjon brukes for å jobbe mot et læringsmål. Video og podcast egner seg godt for å gjennomgå et tema eller gi en oversikt. Webinar, videoforelesning og diskusjon egner seg godt for å få innspill og spørsmål fra studentene, for eksempel før eksamen.

  Diskusjoner kan for eksempel foregå på itslearning eller Facebook. En enkel måte å få studentene til å ta stilling til et spørsmål er å bruk avstemning (poll) i itslearning.

  Eksempel på temavideoer:
  Statistikk for økonomer

  Eksempel på webinar

   

 • Oppgaver, tester og quizer

  Etter hvert tema/studieenhet kan du legge inn en test som hjelper deltakerne med å finne ut av om de har fått med seg det de skal. Ta utgangspunkt i det studenten bør kunne og fagets egenart for å velge oppgaveformat og spørsål. I itslearning kan man velge ulike formater. Med automatisk retting av flervalgstester kan studentene få umiddelbar tilbakemelding.

  Hvis det i ditt fag egner seg bedre med diskusjons- eller refleksjonsspørsmål kan det være bedre å bruke spørsmålet som start på en diskusjon, enten i itslearning eller på Facebook.