-
Forskning og faglige

Læringssenteret

Læringssenteret er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.

Prosjekter

Vi driver systematisk utprøving av nye undervisningsformer, vurderingsformer og digitale løsninger for å kunne finne ut hva som gir best læring for studentene. Nedenfor finner du noen av prosjektene Læringssenteret har gjennomført eller vært en del av, både i BI-regi og i sektoren forøvrig. 

BI2020

BI2020-arbeidet og rapporten danner bakteppet for mye av det som skjer av systematisk innovasjon av undervisning og læringsstøtte på BI. De tre scenariene som ble utarbeidet finnes her, i tillegg til rapporten.

{