-
Læringssenteret

Flipped classroom på BI

Flipped classroom eller omvendt undervisning har vært testet ut på BI siden 2012. Et eksperiment i matematikk viser at eksamenskarakterene til studentene blir bedre med flipped classroom versus tradisjonell forelesning.

Prosjektet som startet i 2012 var finansiert av Norgesuniversitetet, og var et samarbeid mellom blant annet BI og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Fra BI var Dag Sommervoll, Njål Foldnes og LearningLab involvert.

Njål Foldnes er den foreleseren på BI som mest systematisk har tatt i bruk og evaluert resultatene av å bruke flipped classroom. Foldnes underviser i matematikk og statistikk på førsteåret på campus Stavanger. Han har allerede publisert en artikkel som omhandler forskjell på eksamenskarakter i flipped versus tradisjonell forelesning. I tillegg er det to artikler underveis, som tar for seg andre aspekter ved flipped.

Det er flere forelesere som har fått midler gjennom BI2020 Pilotprogrammet til å helt eller delvis erstatte forelesninger med video, for å frigjøre tid til mer studentaktive læringsformer i auditoriet.

  • Øyvind Kvalnes - Applied Business Ethics
  • Njål Foldnes - Matematikk for økonomer
  • Siv Staubo - Finansiell styring
  • Erik Wilberg - Strategi
  • Mark Brown med kollegaer - Business Communication: Intercultural and Ethical Awareness
  • Laura Mercer Traavik - Forhandling og forhandlingsteknikk
  • Astrid Heltne og Toril Sigstadstø - Research Methodology

De gode resultatene fra pilotprogrammet førte til et implementeringsprosjekt som ble initiert av prorektor for Studier og programmer i 2015. Fra og med 2016 brukes derfor video som supplement eller erstatning for forelesning i fagene statistikk, matematikk, finans, strategi og business communication på flere campuser.