-
Research Project

Fair Labor in the Digitized Economy

A four-year research project funded by the Research Council of Norway

2016

 • Christoph Lutz og Grant Blank

  Bruk av internet publisert i New Media & Society

  Artikkelen «Fordeler og skader av bruk av internett: en differensiert analyse av Storbritannia» («Benefits and harms from Internet use: A differentiated analysis of Great Britan») av Christoph Lutz og Grant Blank (Oxford internett institutt, universitetet i Oxford) ble publisert i New Media and Society. Studien ser på positive og negative konsekvenser av bruk av internett blant ulike segmenter av populasjon i Storbritannia. Basert på en spørreundersøkelse fra mer enn 1000 individer, viser forfatterne at høyere utdannede og eldre brukere har et større utbytte av deres bruk av internett sammenlignet med lavere utdannede og yngre brukere. Imidlertid viser resultatene at utdannede brukere er også mest utsatt for skadede konsekvenser, for eksempel at deres kredittkort-informasjon blir frastjålet eller forfalsket.

 • Christoph Lutz og Giulia Ranzini

  Mobil dating publisert i Mobile Media & Communication

  Artikkelen «Love at first swipe? Explaining Tinder self-presentation and motives» av Christoph Lutz og Giulia Ranzini (VU Amsterdam) ble publisert i Mobile Media & Communication. I deres artikkel undersøker fortfatterne den mobile dating applikasjonen Tinder. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse av 500 brukere, fant de ut at de fleste brukerne presenterer dem selv på en autentisk måte, men en betydelig del utgir villedede informasjon. I tillegg ble det funnet kjønnsforskjeller i motivasjonen til å bruke Tinder, der motivasjonen er påvirket av psykologiske karakteristikker som selvfølelse og narsissisme. Artikkelen er nå tilgjengelig på journalens hjemmeside: http://mmc.sagepub.com/content/early/2016/09/06/2050157916664559.abstract

 • Christian Fieseler og Eliane Bucher

  Digitalt arbeid (Digital Labor) publisert i New Media and Society

  I sin artikkel «Strømmen av digitalt arbeid» («The flow of digital labor»), nylig publisert i New Media and Society, diskuterer Christian Fieseler og Eliane Bucher flyt-erfaringer som en driver for å engasjere seg i digitalt mikroarbeid, samtidig som de også ser på faktorer som vil kunne lede til bedre digitale arbeidserfaringer generelt. Selv med en økning i antall roboter, er det fremdeles en stor mengde arbeidsoppgaver som ikke kan utføres av datamaskiner. Digitale plattformer for mikroarbeid, slik som Amazon Mechanical Turk eller Taskrabbit spesialiserer seg på slike menneskelige mikro-oppgaver som å tagge bilder, transkribere tekstutdrag eller på en korrekt måte å kategorisere følelsene uttrykt i en tweet-melding. De megler mikro-arbeidspakker til en anonym digital arbeidsstyrke for mikro-kompensasjoner. Mikroarbeidere arbeider typisk nok i sin fritid og de jobber ofte for en relativt lav total timelønn. Basert på en undersøkelse av 701 medarbeidere på Amazon Mechanical Turk, viser forfatterne at indre motivasjon, fullstendig absorbsjon i de oppgavene man holder på med, samt glede ved å jobbe med oppgaver som noen ganger er utfordrende, men likevel ikke umulige å løse, bidrar til flyt-lignende tilstander av immersjon når man jobber med digitalt mikroarbeid. Dessuten viser forfatterne at det å nå en flyt-tilstand når man arbeider med digitalt mikroarbeid, avhenger av visse kjennetegn ved arbeidet, slik som i hvilken grad arbeidstageren oppfatter å ha autonomi i arbeidet, i hvilken grad arbeidstagerens dyktighet blir brukt eller utfordret og betydningen av tilbakemeldinger man får for en godt utført jobb. Resultatene både setter lys på betydningen av flyt-lignende immersjon, idet de forklarer hvorfor mennekser tar på seg digitale arbeidsoppgaver, og peker på veier som kan lede til utforming av optimale digitale arbeidserfaringer.

 • Eliane Bucher, Christian Fieseler og Christoph Lutz

  Delingsøkonomien (the Sharing Economy) publisert i Computers in Human Behavior

  Artikkelen «Det som er mitt er ditt (for en symbolsk sum) («What's mine is yours (for a nominal fee)») – En undersøkelse av spekteret fra nyttetenkning til altruistiske motiver for Internett-formidlet deling» av Eliane Bucher, Christian Fieseler og Christoph Lutz er blitt antatt i Computers in Human Behavior og er nå tilgjengelig online. I sin artikkel diskuterer forfatterne at sosialhedonistiske motiver er den sterkeste prediktor for Internett-formidlet deling, slik som på plattformer som AirBnB, og at økonomiske motiver/insentiver kan være nødvendige, men ikke tilstrekkelige for nettdeling.

 • Fire artikler akseptert til AOM2016 konferansen

  Vi har gleden av å presentere fire artikler ved årets Academy of Management-konferanse i Los Angeles: // Hoffmann, C., Lutz, C., & Meckel, C. (2016). Academic Social Capital? Relating Centrality on Research-Gate to Established Impact Measures. Paper to be presented at the 2016 AOM Annual Meeting, Anaheim, 5-9 August. // Kost, D., Wong, S. I, & Fieseler, C. (2016). Finding meaning in a hopeless place: The construction of meaning in digital microwork. Paper Accepted for presentation at Annual Meeting of Academy of Management, Anaheim, California, USA, August 2016. // Wu, J., Giessner, S. R., & Wong, S. I. (2016). When will followers voice up? Interplay between leader-member exchange (dis)similarity and leader group prototypicality. Paper accepted for presentation at Annual Meeting of Academy of Management, Anaheim, California, USA, August 2016. // Kost, D. (2016). Transactive Memory systems in virtual teams: The effect of integration and differentiation on performance. Paper accepted for presentation at Annual Meeting of Academy of Management, Anaheim, California, USA, August 2016. Mer informasjon om AOM-konferansen er tilgjengelig her: http://aom.org/annualmeeting/theme/

 • Christoph Lutz

  En sosialt miljø-tilnærming til skillelinjene i Online-deltagelse

  En ny artikkel av Christoph Lutz, med tittelen «En sosialt miljø-tilnærming til skillelinjene i Online-deltagelse i Tyskland» er blitt publisert i det åpne tidsskriftet Social Media + Society. Artikkelen er fritt tilgjengelig online på tidsskriftets hjemmeside. Den tar opp online-deltagelse i Tyskland; aktiv bruk av Internett, der brukere skaper og deler sitt eget innhold, for eksempel via blogger, videoplattformer eller på sosiale medier. Ved å analysere fokus-grupper og nett-samfunn, identifiserer denne kvalitative studien forskjellige mønstre for online-deltagelse i syv sosiale miljøer. Alder og pro-aktive holdninger står delvis for forskjellene i miljøene/miljøforskjellene, og betydningen av sosioøkonomisk status er mer kompleks/uavklart enn antatt i tidligere forskning.

 • Fem artikler akseptert til ICA2016-konferansen

  Vi vil være til stede med fem artikler ved årets International Communication Association-konferanse i Fukuoka, Japan: // Lutz, C., & Tamò, A. (2016). Communicating with Robots: ANTalyzing the Interaction between Digital Interlocutors and Humans. Paper to be presented at the 2016 ICA Post-Conference “Communicating with Machines: The Rising Power of Digital Interlocutors in Our Lives”, Fukuoka, 14 June 2016. // Blank, G., & Lutz, C. (2016). Benefits and Harms from Internet Use – A Differentiated Analysis in the UK. Paper to be presented at the 2016 ICA Annual Conference, Fukuoka, 9-13 June 2016. // Fieseler, C., Bucher, E., & Lutz, C. (2016). Why Do We Share? Exploring Monetary, Moral and Social-Hedonic Motives for Internet-Mediated Sharing. Paper to be presented at the 2016 ICA Annual Conference, Fukuoka, 9-13 June 2016. // Hoffmann, C. P., Lutz, C., & Poëll, R. (2016). Blasting and Posturing: A Gender Divide in Young Facebook Users’ Online Political Participation. Paper to be presented at the 2016 ICA Annual Conference, Fukuoka, 9-13 June 2016. // Ranzini, G., Lutz, C., & Gouderjaan, M. (2016). Swipe Right: An Exploration of Self-Presentation and Impression Management on Tinder. Paper to be presented at the 2016 ICA Annual Conference, Fukuoka, 9-13 June 2016. Du kan finne mer informasjon om årets ICA-konferanse her: http://www.icahdq.org/conf/