-
Seminar

Seminar om kapitalforvaltning

Senter for stiftelser ønsker i samarbeid med Stiftelsesforeningen velkommen til seminar om kapitalforvaltning

Torsdag
19
Oktober

Kapitalforvaltning er et viktig element i en stiftelses arbeid og det stilles stadig større krav til styremedlemmer og ledere i stiftelser. NOU 2016:21 Stiftelsesloven foreslår endringer i dagens regler, spesielt knyttet til kapitalforvaltning. Formålet med dette seminaret er derfor å bidra med praktisk anvendelig kunnskap om styrets og daglig leders rolle vedrørende drift, med fokus på ansvar og forvaltning av stiftelsens kapital.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Åpning

  Foredrags­holdere

  Caroline-Ditlev Simonsen, leder BI Senter for stiftelser og Hans Jørgen Stang, styreleder i Stiftelsesforeningen

 • Langsiktig forvaltning av kapitalen i stiftelser - tre presentasjoner av uavhengige finansielle rådgivere

  Foredrags­holdere

  Øistein Medlien Daglig leder Grieg Investor, Catrine Gjedebo Rådgiver fra Formuesforvaltning, Arild Braute Årdal Investeringsdirektør fra Gabler

 • Investeringsstrategier for stiftelser - virker de i dagens marked?

  Foredrags­holdere

  Thore Johnsen, Professor ved NHH

 • Lunsj

 • Presentasjon av Bergesenstiftelsen - fra 200 millioner til 800 millioner i kapital

  Foredrags­holdere

  Jan-Fredrik Wilhelmsen, Styreleder i Bergesenstiftelsen

 • Begrepet allmennytte for stiftelser

  Foredrags­holdere

  Bernt Olav Steinland, Advokat i Advokatfirmaet Selmer

 • Pause

 • Ny stiftelseslov - gjennomgang av forslagene til nye regler om kapitalforvaltning

  Foredrags­holdere

  Inger Julie Aasland, Stipendiat ved BI og medlem av Stiftelseslovutvalget

 • Ny stiftelseslov - konsekvenser for stiftelser og styrene

  Foredrags­holdere

  Bjørn Øiulfstad Daglig leder i Stiftelsesforeningen

 • Avlsutning og oppsummering

  Foredrags­holdere

  Hans Jørgen Stang, Styreleder i Stiftelsesforeningen