-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Forum for stiftelser

Forum for stiftelser utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til stiftelser. Dette innebærer blant annet formidling av forskning via seminarer, kurs og som samarbeids- og sparringspartner for stiftelser og offentlige organer.

Senter for stiftelser arrangerer diverse seminarer og kurs knyttet til ulike perspektiver av stiftelser.

Følgende er noen eksempler på seminarer i BI-regi i samarbeid med andre stiftelsesinstituasjoner som Stiftelsesforeningen og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

  • 28. januar: Seminarkurs for styremedlemmer og daglig leder i stiftelser. Tema: Kapitalforvaltning i stiftelser

2015

  • 4. februar: Seminarkurs for styremedlemmer og daglig leder i stiftelser

2014

  • 15. januar: Seminarkurs om stiftelsesforskning. Tema: Effektmåling av støtte fra stiftelser