-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Forum for stiftelser

Forum for stiftelser utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til stiftelser. Dette innebærer blant annet formidling av forskning via seminarer, kurs og som samarbeids- og sparringspartner for stiftelser og offentlige organer.

Senter for stiftelser arbeider med ulike former for forskning.

Faktaark om nasjonal og internasjonale stiftelser og foundations

Oversikt over ni ledende stiftelser, nasjonalt og internasjonalt. Oversikten, i form av fakta-ark, inkluderer formål, investerings policy og effekt (impact) evaluering. 

Konkurranse om beste Masteroppgave innen tema stiftelser

Senter for stiftelser utlyser konkurranse blant BI studenter om beste masteroppgave innen tema stiftelser 2016/17.

Følgende er noen forslag til tema, men ingen begrensning

 • Hvordan forvalter mindre stiftelsers sin kapital og bakgrunnene for valget
 • Hvordan styret i stiftelser deler ut midler og hvordan de håndterer habilitet og at formålet blir oppfylt (gjerne i mindre stiftelser).
 • Prinsipper for ansvarlige investeringer i stiftelser (etisk forvaltning)
 • Merkevare og omdømmebygging i stiftelser
 • Forskjell på beskatning knyttet til bedrifters donasjoner til ideelle organisasjoner. Sammenligning mellom Norge og USA (I USA donerer bedrifter i gjennomsnitt 1,3% av overskudd til ideelle formål)
 • Forskjell og likheter mellom skatteforhold knyttet til stiftelser i Norden
 • Reelle kostnader i forvaltning av egenkapitalen i stiftelser, særlig sett opp mot passiv forvaltning

For å kvalifisere til deltagelse i konkurransen, må oppgaven ha fokus på stiftelser. Studenter som ønsker delta sender inn et ett-sides sammendrag av master oppgaven sin til BI senter for stiftelser stiftelseskunnskap@bi.no. Frist for innsendelse er 5. september 2017. For de tre beste innsendelsen vil hele masteroppgaven bli vurdert av en komité. Vinner vil bli kunngjort oktober 2017 og motta diplom og kr 10 000. Videre vil vinner få omtale og presentere oppgaven sin på stiftelseskonferanse.

For spørsmål, ta kontakt med caroline.d.ditlev-simonsen@bi.no førsteamanuensis og leder ved BI Senter for stiftelser.

Eksempler på prosjekter om stiftelser

 • Evaluering av stiftelsers støtte, oppdrag fra ExtraStiftelsen (Caroline Dale Ditlev-Simonsen)
 • Effektmåling av støtte til ideelle tiltak, oppdrag fra Gjensidigestiftelsen (Caroline Dale Ditlev-Simonsen)
 • Vurdering av effektevaluering i ni nasjonale og internasjonale stiftelser (Caroline Dale Ditlev-Simonsen)
 • Effektmåling av ExtraStiftelsens prosjekter - helseeffekter og samfunnsbidrag gjennom frivillige organisasjoner (Caroline Dale Ditlev-Simonsen)

Doktoravhandling - i arbeid

 • Kapitalforvaltning i stiftelser, Juridisk ph.d.-avhandling, planlagt ferdigstillelse september 2018 (Inger Julie Aasland)