-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Forum for stiftelser

Forum for stiftelser utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til stiftelser. Dette innebærer blant annet formidling av forskning via seminarer, kurs og som samarbeids- og sparringspartner for stiftelser og offentlige organer.

Fagansatte knyttet til BI Senter for stiftelser holder foredrag om stiftelser internt og eksternt. 

2017

 • Stiftelseskonferansen 2017: Forvaltning - Måloppnåelse, effect of impact on investing, Førde 27. april 2017
 • Forskningsrådets konferanse om klimaomstilling: Hva motiverer ledere til å gjennomføre Corporate Responsibility? Oslo 9. februar 2017
 • Seminarkurs for styremedlemmer og daglige ledere i stiftelser, Oslo 2. februar 2017

2016

 • Lansering av etisk bankguide, Framtiden i våre hender og forbrukerombudet, Oslo 4. november 2016
 • The State of Foundations law in Norway - and a few words about foundation research at BI Norwegian Business School, Universitetet i København, januar 2016 (Tore Bråthen)
 • Hvordan kan styret forvalte stiftelsens midler forsvarlig? Nærmere om forsvarlighetskravet i stiftelsesloven § 18 og forholdet mellom stiftelsens egenkapital og kravet til formålsrealisering, v/ doktorgradsstipendiat Inger Julie Aasland, Handelshøyskolen BI.
 • Hva er forsvarlig fastsettelse av styrehonorar i stiftelser? v/ professor dr. juris Tore Bråthen, Handelshøyskolen BI.
 • Etiske betraktninger knyttet til forvaltning og donasjoner - Social Responsible Investment (SRI) og effekt av gaver, v/ førsteamanuensis Caroline Dale Ditlev-Simonsen, Handelshøyskolen BI.

2015

 • Grunntrekk og utviklingslinjer i norsk stiftelsesrett, Advokatenes Fagdager 2015, arrangert av juristenes utdanningssenter (Tore Bråthen og Inger Julie Aasland).
 • Penger med gode intensjoner, virker de? Foredrag ved Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, 22. mai 2015 (Caroline Dale Ditlev-Simonsen).
 • Penger med gode intensjoner, virker de? Stiftelseskonferansen 2015, arrangert av Lotteri- og Stiftelsestilsynet (Caroline Dale Ditlev-Simonsen).

2014

 • Forskning om effektmåling og evaluering av stiftelsers gavevirksomhet, Samling for Sparebankstiftelsene, Bristol, Oslo, 28. oktober 2014 (Caroline Dale Ditlev-Simonsen).
 • Effektmåling av filantropi - hva og hvordan stiftelser (foundations) støtter gode saker, Copenhagen Business School, København, 2014 (Caroline Dale Ditlev-Simonsen).
 • Noen spørsmål om kapitalforvaltning i stiftelser, Copenhagen Business School, København, 2014 (Inger Julie Aasland).
 • Effektmåling av støtte fra stiftelser, Stiftelsesforskning seminar, Handelshøyskolen BI, 15. januar 2014 (Caroline Dale Ditlev-Simonsen).
 • Økonomiske særtrekk ved stiftelser, Seminar om stiftelsesforskning, Handelshøyskolen BI, 15. januar 2014 (Øyvind Bøhren).
 • Juridisk stiftelsesforskning ved BI, Seminar om stiftelsesforskning, Handelshøyskolen BI, 15. januar 2014 (Inger Julie Aasland).
 • Bør vi tillate trusts i Norge? Seminar om stiftelsesforskning, Handelshøyskolen BI, 15. januar 2014 (Gunnar Aardal).
 • Styrets rolle i stiftelser. Saksbehandlingsregler for styret i stiftelser, Seminar om stiftelsesforskning, Handelshøyskolen BI, 15. januar 2014 (Tore Bråthen).
 • Stiftelsen Handelshøyskolen BI - utvalgte juridiske spørsmål, Handelshøyskolen BI, 21. mars 2014 (Tore Bråthen).
 • Diverse presentasjoner for styret og ledergrupper i ExtraStiftelsen og Gjensidigestiftelsen 2013-2014 (Caroline Dale Ditlev-Simonsen).

2013

 • Hvordan vet vi at det virker? Hvordan måle effekten av forebyggende prosjekter? Hvilke kriterier må væe oppfylt for at et prosjekt skal ha en samfunnsnyttig og ønsket effekt, Årskonferansen til Gjensidigestiftelsen, Konserthuset, 2013 (Caroline Dale Ditlev-Simonsen).
 • Effektmåling av støtte til sosiale tiltak - fremgangsmåte og samfunnsøkonomiske perspektiver, Sarpsborg kommune, Strømstad, 2013 (Caroline Dale Ditlev-Simonsen).
 • Formålsrealisering i ulike organisasjonsformer, Stiftelseskonferansen 2013, arrangert av Lotteri- og Stiftelsestilsynet (Tore Bråthen).

Før 2013

 • Foredrag for BIs styremedlemmer 2012 (Tore Bråthen).
 • Stiftelsesstyret - sammensetning og rekruttering, Stiftelseskonferansen 2011, arrangert av Lotteri- og stiftelsestilsynet (Tore Bråthen).
 • Styrehonorar i stiftelser, Stiftelseskonferansen 2009, arrangert av Lotteri- og Stiftelsestilsynet (Tore Bråthen).