-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Forum for stiftelser

Forum for stiftelser utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til stiftelser. Dette innebærer blant annet formidling av forskning via seminarer, kurs og som samarbeids- og sparringspartner for stiftelser og offentlige organer.

Forskerne ved senteret deltar i et internasjonalt forskningssamarbeid. Det stiftelsesfaglige forskningsmiljøet ved BI er kanskje det største i Norge og blant de aller største i Norden.

 • Sammendrag av masteroppgave knyttet til dynamikken i distribusjonsprosesser og beslytningsproseeser i stiftelser (2018) (Abina Mohanachandran og Mathilde Dille Grannes)
 • Bedriftsdemokrati i stiftelser - finnes det? - Herunder om skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, vil bli trykket i Benestad Anderssen/Bråthen (red.): Moderne forretningsjus III (Bergen 2016) (Stine Winger Minde)
 • Styrehonorar i stiftelser, trykket i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) 2016:1 (Tore Bråthen)
 • Økonomiske særtrekk i stiftelser, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) 2014:3 s. 1-14 (Øyvind Bøhren)
 • Styre og stell i stiftelser (Caroline D Ditlev-Simonsen) https://www.magma.no/styre-og-stell-i-stiftelser
 • Manuskripter under utarbeidelse om kapitalforvaltning i stiftelser (Caroline Dale Ditlev-Simonsen)
 • Manuskripter under arbeid om juridiske spørsmål vedrørende valg av styremedlemmer i stiftelser (Tore Bråthen)
 • Ny stiftelsesklagenemnd, Manuskript under utarbeidelse (Inger Jule Aasland).
 • Studentsamskipnader - Om juridiske særtrrekk og styringsutfordringer ved virksomhetstypen, Monografi ferdigstilt den 11. mai 2013. Upublisert, men to forlag har sagt de kan trykke den. Muligens publisering i løpet av vinteren 2015/2016 (Stine Winger Minde)
 • Mellom stat og marked - om enkelte styringsutfordringer ved virksomhetstypen studentsamskipnad, Tore Bråthen (redaktør): Moderne Forretningsjus II, Fagbokforlaget 2011, s. 348-375, 28 sider (Stine Winger Minde)
 • Studentsamskipnaden - foreninger, stiftelser, selskaper eller rett og slett studentsamskipnader? Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS), 2008:4, s. 63-79, 17 sider (Stine Winger Minde)