-
Research Project

Future Ways of Working in the Digital Economy

A four-year research project funded by the Research Council of Norway

2016

 • torsdag 1. september 2016 - Åpning av BIs nye forskningssenter: Nordisk senter for internet og samfunn

  1.september var duket for åpningen av vårt forskningssenter. Frokostseminaret startet med en velkomsttale av rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjestad, etterfulgt av leder for Institutt for kommunikasjon og kultur, Gillian Warner-Søderholm, og våre to direktører for senteret, Christian Fieseler og Sut I Wong.

  Les mer

  Fem av våre Advisory Board Members holdt korte foredrag, deriblant Fredrik Kallum fra Cisco, Yvonne Fosser fra Innovasjon Norge, Roger Schjerva fra ICT Norge, Jan Gerlach fra Wikimedia stiftelsen og Rune Foshaug fra NHO. De var opptatt av temaer som er relatert til digitalisering: Hvordan kan vi samarbeide i en digital kontekst? Hvordan kan vi samarbeide på en måte som fremmer tillit og sikkerhet? Hvordan vil internett forandre organisasjoner og dens prosesser? Hvordan vil det forandre oss i vårt private og profesjonelle liv? Eller vil det bli enda vanskeligere for oss å koble oss av fra arbeidslivet? Hvordan vil internett påvirke norske industrier og det norske samfunnet? I de kommende årene vil vi fokusere på implikasjonene av internett fra et forretningsorientert perspektiv. Vi håper at de som er interessert i tematikken ønsker å dele deres idéer med oss, da vi tror at senteret er og vil kontinuerlig være broen mellom forskning og praksis.

 • mandag 1. august 2016 - Ny artikkel om bruk av internet publisert i New Media & Society

  Artikkelen «Fordeler og skader av bruk av internett: en differensiert analyse av Storbritannia» («Benefits and harms from Internet use: A differentiated analysis of Great Britan») av Christoph Lutz og Grant Blank (Oxford internett institutt, universitetet i Oxford) ble publisert i New Media and Society.

  Les mer

  Studien ser på positive og negative konsekvenser av bruk av internett blant ulike segmenter av populasjon i Storbritannia. Basert på en spørreundersøkelse fra mer enn 1000 individer, viser forfatterne at høyere utdannede og eldre brukere har et større utbytte av deres bruk av internett sammenlignet med lavere utdannede og yngre brukere. Imidlertid viser resultatene at utdannede brukere er også mest utsatt for skadede konsekvenser, for eksempel at deres kredittkort-informasjon blir frastjålet eller forfalsket.

 • fredag 15. juli 2016 - Ny artikkel om mobil dating publisert i Mobile Media & Communication

  Artikkelen «Love at first swipe? Explaining Tinder self-presentation and motives» av Christoph Lutz og Giulia Ranzini (VU Amsterdam) ble publisert i Mobile Media & Communication.

  Les mer

  I deres artikkel undersøker forfatterne den mobile dating applikasjonen Tinder. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse av 500 brukere, fant de ut at de fleste brukerne presenterer dem selv på en autentisk måte, men en betydelig del utgir villedede informasjon. I tillegg ble det funnet kjønnsforskjeller i motivasjonen til å bruke Tinder, der motivasjonen er påvirket av psykologiske karakteristikker som selvfølelse og narsissisme. Artikkelen er nå tilgjengelig på journalens hjemmeside: 

 • fredag 17. juni 2016 - Forskningssenteret på International Communication Association Conference 2016

  Fire medlemmer av BIs Senter for internett og samfunn presenterte deres forskning under årets Annual Conference of the International Communication Association (ICA) in Fukuoka, Japan.

  Les mer

  ICA er den største akademiske organisasjonen for kommunikasjon og media forskning. Mer enn 3000 deltagere kom til Fukuoka, en ny rekord for det årlige og prestisjefylte møtet. Christian Fieseler, Eliane Bucher, Kateryna Maltseva og Christoph Lutz holdt åtte foredrag totalt, der de presenterte den nåværende forskningen på senteret. I tillegg viste artikler med eksterne forskere BICIs sterke tilknytning til en rekke internasjonale institutioner. Konferansen fikk stor oppmerksomhet i sosiale medier, der konferansen ble blant annet hastagget og omtalt som et populært tema på Twitter.

 • onsdag 11. mai 2016 - Ny artikkel om digitalt arbeid publisert i New Media and Society

  I deres artikkel “The flow of digital labor”, som ble nylig publisert i New Media and Society, Christian og Eliane diskuterer om flytende erfaringer som driver for involvering i digitalt mikroarbeid, samtidig ser de på mulige faktorer som leder til forbedret digitalt arbeidserfaring generelt.

 • tirsdag 26. april 2016 - Besøk fra Slovenia

  Våre samarbeidspartnere, Dr. Matel Cerne, og hans PhD student, Ms. Aldijana Bunjak, fra universitetet i Ljubljana har besøkt vårt senter i april.

  Les mer

  Dr. Cernes forskning fokuserer på team prosesser og ledelsesroller i medarbeider innovasjon og kreativitet. Mer spesifikt, har han utført omfattende arbeid i forbindelse med kunnskapsdeling og kunnskapsdekning blant team-medarbeidere, hvilket arbeidet hans har blitt publisert i toppsjktede, internasjonale journaler som the Academy of Management Journal. Under deres tre-dagers forskningsworkshop med Christian og Sut I, ble det planlagt en rekke forskningsprosjekter vedrørende online ledere tilsynekomst og ubehøvlethet, og refleksjon på online feedback blant digitale medarbeidere. Disse prosjektene vil bli gjennomført i forskjellige stadier med ulike forskningsdesign, inkludert eksperimenter, felt- og intervensjonstudier.

 • Artikkelen "What's mine is yours (for a nominal fee) – Exploring the spectrum of utilitarian to altruistic motives for Internet-mediated sharing" av Eliane, Christian og Christoph har blitt godkjent av Computers in Human Behavior og er nå tilgjengelig online. Forfatterne diskuterer i deres artikkel om sosial-hedoniske motiver som de sterkeste prediktorene for internet-mediert deling – platformer som for eksempel som AirBnB, og at penge-belønning kan være nødvendig men ikke tilstrekkelig for online deling

 • mandag 18. april 2016 - Presentasjon under HR Årskonferanse 2016 – Collaborating Blind – How Virtual Teams Work

  I mai vil Dominique presentere hennes forskningsfunn under årets HR Norge konferanse.

  Les mer

  Temaet for presentasjonen er «Collaborating blind – How virtual teams work». Team må ofte løse komplekse oppgaver under tidspress. Denne situasjonen forverres når team-medlemmene er distribuert på tvers av lokasjoner. Hvordan kan medlemmene av virtuelle team effektivt bruke hverandres kunnskap og ekspertise? Hvrodan kan teamene effektivt distribuere oppgavene seg imellom? Hvordan vet de når og hvem de skal dele informasjon med?

 • Dominiques artikkel “Transactive Memory systems in virtual teams: The effect of integration and differentiation on performance.” ble valgt av fagfeller som en av de beste artiklene under årets Academy of Management konferanse i Anaheim. Artikkelen fremhever viktigheten av oppgave avhengighet i kunnskapsdeling i virtuelle team.

 • Implikasjonene vedrørende fortrolighet av sosiale roboter er mange og omhandler både informasjonbasert og fysisk fortrolighet. Christoph og medforfatter Aurelia Tamò fra ETH Zürich diskuterte implikasjonene vedrørende privatliv ved bruk av roboter i helsetjenesten. Deres primære bidrag var kartlegging av det private økosystemet i robotteknologi innen helsetjenesten, og analysen av det komplekse samspillet mellom roboter og mennesker.

 • lørdag 27. februar 2016 - Presentasjon under Computer Supported Collaborative Work Conference i San Francisco

  I tradisjonelle organisasjoner, tar arbeidgivere ansvar for trening og utvikling av deres ansatte. Likevel er forholdene - mellom plattform og crowdworkers på den ene siden, og mellom etterspørsel og crowdworkers på den andre siden - midlertidig og ikke fiksert.

  Les mer

  Derfor stilles det spørsmål om hvilket ansvar plattformene og etterspørrerne har ovenfor deres crowdworker. Dette var et av spørsmålene som ble diskutert under årets CSCW konferanse i San Fransisco. Dominique deltok på en workshop og presenterte artikkelen «Finding meaning in a hopeless place – The construction of meaning in crowwork» som hun skrev med Sut I og Christian.

 • Hvordan påvirker teknologien oss på arbeidsplassen? Sut I og Christian diskuterte i sine forelesninger på BI om endringer i ledelse i det digitale landskapet. Blant temaene som ble tatt opp er nye former for å dele arbeid mellom mennesker og roboter, nye måter å lede platform-arbeidere, og hvordan håndtere den økende, uklare linjen mellom arbeid, privat og fritid.

 • fredag 15. januar 2016 - Artikkel i BI Business Review om kommunikasjon i virtuelle team

  Arbeid med komplekse og tidskrevende oppgaver i team er vanlig i de fleste organisasjoner.

  Les mer

  Det som gjør situasjonen enda mer utfordrende er når teamet er spredt over et geografisk område, og når kommunikasjonen er begrenset til epost og video-samtaler. Denne typen virituell kontekst leder til en rekke spørsmål om team arbeid i virituelle team som Dominique diskuterer i sin artikkel. 

  Blant annet tar hun for seg: Hvordan lærer team-medlemmene av hverandres kunnskap? Hvordan vet team-medlemmene hvem de skal dele informasjon med - og til hvilken tid? Hvordan deles oppgavene mellom medlemmene på en effektiv måte?

2015

 • tirsdag 1. desember 2015 - Mindfulness WorkLab (EAWOP) i Nürnberg Tyskland

  Sut I deltok i Mindfulness WorkLab, organisert av European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) i Nuremberg i November 2015.

  Les mer

  Foredragsholdere og deltagere fra academia og praksis diskuterte den nåværende forskningen og anvendelsen av mindfulness, verktøy, teknikker og utfordringer av emosjonell regulering på arbeidsplassen.