-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for bærekraft og energi

BI Senter for bærekraft og energi fremmer bærekraftig utvikling gjennom forskning, undervisning og aktivt samarbeid med andre akademiske institusjoner, næringslivet, statlige organer og frivillige organisasjoner.

Vårt arbeid fokuserer i hovedsak på:

  • Bærekraftig virksomhet og ledelse
  • Transformasjon av energisystemer for å løse klimautfordringer
  • Styring og politikk for bærekraft

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4790787737

Per Espen Stoknes

Førsteamanuensis Institutt for ledelse og organisasjon +4791595161