-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for bedriftens samfunnsansvar

Senter for bedriftens samfunnsansvar (CSR) har som mål å fremme et samfunnsansvarlig næringsliv gjennom forskning, undervisning og aktivt samarbeid med næringsliv, myndigheter og interesseorganisasjoner. Senteret ønsker å bidra til oppbyggingen av et norsk kompetansenettverk på fagfeltet bedriftens samfunnsansvar.

All informasjon om dette senteret blir publisert på de engelske sidene.

Atle Midttun

Professor emeritus Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410632

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4790787737
Kalender

Kommende aktiviteter

Se hvilke seminar sentret gjennomfører.

Vi har foreløpig ingen planlagte aktiviteter.