-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for bedriftens samfunnsansvar

Senter for bedriftens samfunnsansvar (CSR) har som mål å fremme et samfunnsansvarlig næringsliv gjennom forskning, undervisning og aktivt samarbeid med næringsliv, myndigheter og interesseorganisasjoner. Senteret ønsker å bidra til oppbyggingen av et norsk kompetansenettverk på fagfeltet bedriftens samfunnsansvar.

All informasjon om dette senteret blir publisert på de engelske sidene.

Atle Midttun

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410632

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4790787737
Kalender

Kommende aktiviteter

Se hvilke seminar sentret gjennomfører.

Vi har foreløpig ingen planlagte aktiviteter.