-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for finansregulering

Senter for finansregulering skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap knyttet til regulering av finans- og kapitalmarkedene. Senteret utgjør også en møteplass for private og offentlige aktører innen området, og formidler kunnskap gjennom kurs og seminarer.

BIs publikasjoner er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway). 

2018

2017

  • Morten Kinander

    Bruk og misbruk. Særlig om ordrebehandling og misbruksreservasjonen i innsidehandelsretten

    Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2017 nr. 2/3. 

2016

2015