-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for finansregulering

Senter for finansregulering forsker på og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til regulering av finans- og kapitalmarkedene. Senteret fungerer også som en møteplass for private og offentlige aktører, og tilbyr kurs og seminarer.

Det alt vesentlige av reguleringene kommer fra EU og må implementeres i Norge i henhold til EØS-avtalen. I Norge er det lite forskning på dette viktige området. Forståelse av finansreguleringen krever i betydelig grad dobbeltkompetanse, og senteret vil være en samarbeidsplass for BI's ressurser innen rettsvitenskap og økonomi. Arbeidsområdene vil være av viktighet for et bredt spekter av både private og offentlige aktører. 

Bilde av Morten Kinander

Morten Kinander

Instituttleder Institutt for rettsvitenskap og styring +4797166641

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00