-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for finansregulering

Senter for finansregulering forsker på og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til regulering av finans- og kapitalmarkedene. Senteret fungerer også som en møteplass for private og offentlige aktører, og tilbyr kurs og seminarer.

Følgende personer er - i usortert rekkefølge - tilknyttet Senteret som ressurspersoner:

 • Knut Bergo, rådgiver
 • Tore Mydske, partner, Thommessen
 • Jesper Lau Hansen, professor, juridisk fakultet, Universitetet i København
 • Trude Myklebust, stipendiat, juridisk fakultet, Oslo
 • Caroline Bang Stordrange, stipendiat juridisk fakultet, Oslo
 • Bjarne Rogdaberg, partner, Schjødt
 • Christoffer Bergene, specialist counsel, Wikborg Rein
 • Filip Truyen, partner, Wikborg Rein/professor juridisk fakultet, UiB
 • Arne Tjaum, partner, BA-HR
 • Sjur Swensen Ellingsæter, stipendiat, juridisk fakultet, Oslo
 • Dag Erik Rasmussen, partner, Wikborg Rein
 • Karl Rosén, partner, Grette
 • Lars Knem Christie, partner, Selmer
 • Kjersti Trøbråten, partner, Wiersholm
 • Frede Aas Rognlien, compliance-sjef, SEB
 • Erling Amundsen, juridisk direktør, SEB
 • Compliance-medarbeidere i DNB, Nordea, Carnegie, Pareto, SEB, bank, forsikring og verdipapirbransjen
 • Ledende ansatte i Finansdepartementet, Finanstilsynet, Oslo Børs og Norges Bank