-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for finansregulering

Senter for finansregulering forsker på og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til regulering av finans- og kapitalmarkedene. Senteret fungerer også som en møteplass for private og offentlige aktører, og tilbyr kurs og seminarer.

Ansatte ved senteret