Fagprofil

Sjur Swensen Ellingsæter

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1900 NA Other