-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for finansregulering

Senter for finansregulering skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap knyttet til regulering av finans- og kapitalmarkedene. Senteret utgjør også en møteplass for private og offentlige aktører innen området, og formidler kunnskap gjennom kurs og seminarer.

Seminar

Forbrukerkreditt - vekst, konkurranse og rammevilkår

14. november 2018 kl. 15:00-18:00


Seminar

Krisehåndtering i finanssektoren

27. april 2018 kl. 15:00-18:00


Seminar

Fremveksten av digitale valutaer - markedsmessige og finansregulatoriske konsekvenser

11. april 2018. kl. 14:00-18:00

 

Seminar

Om utkast til ny finanslov

06. desember 2017 kl. 14:00-1700


Seminar

High Frequency Trading og verdipapirrettslige krav til likebehandling av investorer

17. november 2017 kl. 12:00-14:00


Seminar

Krisehåndtering i banksektoren

27. april 2017 kl. 15:00 - 18:00

Se arrangementets sider for mer informasjon.