-
Vitenskapelig publisering

BI Open

BI Open er BIs åpne elektroniske vitenarkiv og inneholder vitenskapelige publikasjoner fra faglig ansatte, i tillegg til doktoravhandlinger, forskningsrapporter, working papers og studentoppgaver.

Om BI Open

BI Open skal bidra til å spre BIs forskning nasjonalt og internasjonalt til det beste for videre forskning, for utdanning, næringsliv, media og andre interesserte.

Publikasjonene blir søkbare i Google/Google Scholar og NORA (Norwegian Open Research Archive) og er sikret digital langtidslagring med permanente lenker.

Innlevering av fulltekstversjon av et vitenskapelig arbeid (artikler, kapitler og bøker, samt doktoravhandlinger) gjøres i Cristin i forbindelse med registrering av publikasjonen. Tillatelse fra forfatter(e) og eventuelle medforfattere må være på plass før fulltekstversjon av publikasjonen kan innleveres. Når dokumentet er lastet opp i Cristin, blir det automatisk videresendt til BI Open. Det er BIs bibliotek som er ansvarlig for arkivet og som vil undersøke om forlegger tillater at dokumentet kan arkiveres/tilgjengeliggjøres i et vitenarkiv før eventuell registrering i BI Open.

MERK: De fleste forlag tillater ikke at man legger ut pdf av den trykte versjonen av en tidsskriftartikkel, men mange gir tillatelse til at forfattere kan deponere siste versjon av fagfellevurdert manus i institusjonelle arkiv. De ulike forlagenes/tidsskriftenes policy vedrørende dette er presentert i databasen Sherpa/Romeo.