-
Forskning

Vitenskapelig publisering

Faglige ved Handelshøyskolen BI er med på å sette agendaen innenfor en rekke bransjer. Et stort antall vitenskapelige artikler blir publisert hvert år. På denne siden finner du en oversikt over BIs vitenskapelige produksjon.

Cristin

BIs vitenskapelige produksjon blir registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System in Norway).

BI Open

BI Open er BIs åpne elektroniske vitenarkiv og inneholder vitenskapelige publikasjoner fra faglig ansatte, i tillegg til doktoravhandlinger, forskningsrapporter/working papers og studentoppgaver. BI Open skal bidra til å spre BIs forskning til beste for videre forskning, for utdanning, næringsliv, media og til den alminnelig interesserte borger. 

Doktoravhandlinger og forskningsrapporter

BIs forskningsrapporter foreligger alle i fulltekst (pdf). Dette gjelder også for enkelte avhandlinger (monografier). Artikkelbaserte avhandlinger blir ikke publisert eletronisk, men flere av dem har "kappen" liggende åpent tilgjengelig. Trykte versjoner av avhandlinger kan bestilles fra Akademika Nydalen.

Working papers/rapporter ved BIs forskningssentre

Enkelte av BIs forskningssentre publiserer sine working papers og/eller rapporter i fulltekst.