Forskning

Vitenskapelig publisering

Faglige ved Handelshøyskolen BI er med på å sette agendaen innenfor en rekke bransjer. Et stort antall vitenskapelige artikler blir publisert hvert år. På denne siden finner du en oversikt over BIs vitenskapelige produksjon.

Cristin

BIs vitenskapelige produksjon blir registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System in Norway).

Oversikt over vitenskapelige publikasjoner i Cristin fra og med 2012:

BI Brage

BI Brage er BIs åpne elektroniske vitenarkiv og inneholder vitenskapelige publikasjoner fra faglig ansatte, i tillegg til doktoravhandlinger, forskningsrapporter/working papers og studentoppgaver. BI Brage skal bidra til å spre BIs forskning til beste for videre forskning, for utdanning, næringsliv, media og til den alminnelig interesserte borger. Les mer om Brage her.

Doktoravhandlinger og forskningsrapporter

BIs forskningsrapporter og de fleste av avhandlingene som foreligger som monografier kan lasted ned i fulltekst (pdf). Rapportene og avhandlingene kan også bestilles i trykt versjon fra Akademika Nydalen. (Klikk på lenke til aktuell serie og deretter på 'Link to document' for nedlasting av pdf eller for bestillingsskjema).