Vitenskapelig publisering

Forsknings­rapporter

2019

  • Lena E. Bygballe, Gjermund Grimsby, Bettina Eileen Engebretsen og Torger Reve

    En verdiskapende bygg-, anlegg- ogeiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019

    Forskningsrapport 2/2019 (pdf)

  • Lena E. Bygballe, Frida Klovning og Linda Paulsen

    Integrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudie

    Forskningsrapport 1/2019 (pdf)

2018