-
Vitenskapelig publisering

Forsknings­rapporter

BIs Forskningsrapportserie (ISSN 0803-2610) omfatter primært underveisrapporter eller sluttrapporter fra forskningsprosjekter og konsulentoppdrag utført av BIs faglig ansatte. Alle rapportene foreligger åpent tilgjengelig.