-

Ledelse av mangfold krever stor selvinnsikt

Start med å avsløre dine fordommer.

Dette er en kronikk skrevet Elisabeth Abrahamsen, avdelingsleder Ås videregående skole, Cathrine Kure Finne, seniorforsker Nofima og Cecilie Lindflaten, rektor Larvik kulturskole, studenter på Master of Management-programmet Multicultural Leadership.

Arbeidslivet i Norge blir mer og mer multikulturelt. Dagens lederstillinger krever derfor stadig mer mellommenneskelig forståelse og økt kunnskap om andre kulturer. Å basere egen forståelse på kunnskapen om menneskene og samfunnet vi selv vokste opp med, holder ikke lenger. 

Endringene er så omfattende at det som leder kan føles vanskelig å vite hvor man skal begynne. Etter å ha gjennomført BI nye videreutdanningskurs Multicultural Leadership er vårt råd klart: Begynn med deg selv!

Leker like kolleger mest?

Når vi møter nye mennesker, registrer hjernen vår raskt kjennetegn som kjønn, alder og hudfarge. Det er da de dukker opp – de assosiasjonene vi ikke tenker over at vi en gang har. Assosiasjonene vi får kan være påvirket av for eksempel egen bakgrunn, kultur eller personlige opplevelser. De ligger også til grunn for våre holdninger. 

"Forskning viser at jo mer selvbevisst du er, jo bedre kan du lede andre. Den samme forskningen viser også at hele 95% av oss mener at vi er svært selvbevisste, men at ikke mer enn 10% - 15% av oss faktisk er det".

Vi sier jo gjerne at det er spennende med mennesker fra andre kulturer eller miljøer, og at de beriker arbeidsmiljøet, men forskning viser at folk er mer positive til mennesker som er likere dem selv. Faktisk er det slik at jo mer vi ligner hverandre, jo mer kontakt er vi villige til å ha. Identifiserer du deg som medlem av en gruppe, vil du favorisere medlemmer i samme gruppe fremfor ikke-medlemmer.

Bilde av en kvinne som snakker til en gruppe mennsker i et møte

Fremtidens leder

Dagens og fremtidens ledere skal lede ansatte med en helt annen bakgrunn enn dem selv. Hvordan vi klarer å møte våre medarbeidere og hvem vi rekrutterer, vil være avgjørende for hvor effektivt og godt lederskapet blir. Forestillinger basert på stereotypier kan stå i veien for godt lederskap og føre til diskriminering og dårlig arbeidsmiljø. 

- Se kurset kronikkforfatterne har gjennomført her

Selv i miljøer med høyt utdannede, som generelt er mer positive til innvandrere enn de med lavere utdanning, forekommer rasisme og diskriminering. Det kan være direkte diskriminering ved ansettelser, eller små episoder med misforstått humor eller kommentarer som gjør at ansatte trekker seg unna. Kanskje du har assosiasjoner og fordommer du ikke er klar over? Først når vi kjenner til våre ubevisste antakelser, kan vi gjøre noe med dem og ta gode valg basert på objektive kriterier.

Avdekk egne fordommer

Bedre selvinnsikt blir derfor essensielt. The Implicit Association Test er et verktøy vi kan bruke for å avsløre eventuelle antakelser og fordommer vi måtte ha. Testen måler styrken på assosiasjoner mellom konsepter og vurderinger eller stereotypier. I starten av Multicultural Leadership kurset tok alle studentene en slik test. Målet var å finne ut om vi hadde noen ubevisste preferanser når det kom til religiøs tilhørighet. Poenget var ikke å dele resultatene, men å bli mer selvbevisste. Det ble en tankevekkende øvelse!

Først når de ubevisste preferansene er avdekket, kan vi ta neste steg og finne gode metoder for å blokkere dem ut når avgjørelser skal tas. Ikke bare vil dette kunne være med på å forhindre diskriminering og å bevare et godt arbeidsmiljø, det vil også bidra til effektiv ledelse. Som ledere vet vi at å ansette den riktige medarbeideren er avgjørende for at arbeidet blir utført på en god måte. Da kan ikke ubevisste fordommer være grunnen til at vi avslår gode søkere eller forfremmer feil medarbeider. 

Stadig mer multikulturelle arbeidsplasser stiller nye krav til dagens ledere. Kjennskap til ulike perspektiver er nødvendig for å møte flerkulturelle utfordringer på arbeidsplassen. Vi må forstå og ha kunnskap om mennesker fra mange ulike kulturer og sist, men ikke minst, sier vi som Aristoteles: “Å kjenne deg selv er begynnelsen av all visdom”

Referanser:

Eurich, T. (2018, januar 4). What Self-Awareness Really Is (and How to Cultivate It). Harvard Business Review. https://hbr.org/2018/01/what-self-awareness-really-is-and-how-to-cultivate-it

Moghaddam, F. M. Multiculturalism and intergroup relations: Psychological implications for democracy in global context. American Psychological Association.

Project implicit. (u.å.). Take a Test. https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html

Vil du lære mer om mangfoldsledelse?

Ledelse av mangfold handler om å være i stand til å se muligheter på tvers av ulikheter. Les mer om Multicultural Leadership her.